Fondată in 1920

membrii

uniunii scriitorilor

din Moldova

Serghei

Evstratiev

Născut: 10 mai 1937, Buhara, Uzbechistan.

Studii: A absolvit facultatea de economie a Universității de Stat din Moldova, 1960.

Debut editorial: Jucariada, 2005.

Nicolae

fabian

Născut: 10 ianuarie 1965, în satul Colibaşi, Cahul.

Studii: Facultatea de Ziaristică a Universităţii de Stat din Moldova.

Debut editorial: Glosele nufărului alb, 1996.

Iulian

Filip

Născut: 27 ianuarie 1948, Sofia, Drochia.

Studii: A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii „Alecu Russo”din Bălţi, 1970.

Debut editorial: Neîmpăcatul meşter, 1974.

Victoria

FONARI

Născut: 8 martie 1975, Chișinău.

Studii: Absolventă a Universității de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, specialitatea: limba și literatura română și limba latină.

Debut editorial: Zbor în antiteză, 2000.

alexandru-horațiu

frișcu

Născut: 13 august 1949, Cotiujeni, Briceni.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de bibliologie.

Debut editorial: Descântecul Gorgonei, 1999.

iulian

fruntașu

Născut: 5 iunie 1970, Chişinău.

Studii: Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Chişinău, 1992.

Debut editorial: Beata în marsupiu, 1996.

Galina

furdui

Născut: 21 iunie 1946, Vărăncău, Soroca.

Studii: A absolvit Facultatea de Litere a Universităţii de Stat din Chişinău (1969).

Debut editorial: Omul către om, 1987.

Ion

Gagim

Născut: 31 mai 1954, Onişcani, Călăraşi.

Studii: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi.

Debut editorial: Omul în faţa muzicii, 2000.

Ion

Găină

Născut: 30 octombrie 1962, Sălcuţa, Căușeni.

Studii: Universitatea Pedagogică Ion Creangă din Chișinău (1984).

Debut editorial: Binecuvântarea, 1997.

Violina

Galaicu

Născut: 13 iunie 1961, Costeşti, Hânceşti.

Studii: A absolvit Institutul de Stat al Artelor „G. Musicescu” (actualmente Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice) din Chişinău.

Debut editorial: Dimensiunea etnică a creaţiei muzicale (în lumina tradiţiei româneşti), 1998