Fondată in 1920

alexandru-horațiu

frișcu

Născut: 13 august 1949, Cotiujeni, Briceni.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de bibliologie.

Debut editorial: Descântecul Gorgonei, 1999.

Cărți publicate:

Descântecul Gorgonei, parodii și epigrame, ed. Civitas, Chișinău, 1999;

Demitizarea nimicului, versuri satirice, ed. Civitas, Chișinău, 2001;

Laboratorul lui Paracelsus, versuri satirice, ed. Pontos, Chișinău, 2006;

Greaua ieșire din simulacru, publicistică, ed. Pontos, Chișinău, 2007;

File negre de istorie roșie, publicistică, ed. Pontos, Chișinău, 2009;

Plăcerea umilinții, publicistică, s.n., Chișinău, 2013.

Premii: