Fondată in 1920

Festivalul Internațional de Poezie și Epigramă „Romeo și Julieta la Mizil”

Ediția a XII-a

Înscrierea se face fie pe www.romeojulietalamizil.ro sau prin poştă: prof. Laurenţiu Bădicioiu, Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, str. N. Bălcescu, nr.131, Mizil, Prahova, cod 105800, cu menţiunea: pentru „Romeo şi Julieta la Mizil”, ed. a XII-a. La concurs pot participa tinerii români de orice vârstă (peste 14 ani) şi de pretutindeni! ÎNSCRIEREA: 10.09.2018 – 10.12.2018 PREMIEREA: 26.01.2019, la Mizil. N.B. Premianţii se obligă să vină să ridice premiul/să trimită un reprezentant! PREMII TOTALE: 3200 de lei Se acordă din nou premii speciale și diplome pentru elevii situați cel mai bine în clasamentul general! Trofee şi medalii vor fi acordate premianţilor. Diplome de participare vor fi acordate concurenţilor şi profesorilor îndrumători (unde este cazul). Antologia cu textele selectate de juriu va fi editată după premiere şi trimisă prin poştă doritorilor. Tema impusă, MIZILUL, este doar la secţiunea Epigramă şi doar pentru o singură epigramă. Celelalte trei epigrame au teme libere. Site util pentru documentare la temă: www.romeojulietalamizil.ro Poeziile/epigramele trimise nu trebuie să fi fost publicate, postate până la anunțarea clasamentului. Un motto trebuie adăugat în FIŞA DE ÎNSCRIERE pentru ca, numai ulterior jurizării, concurentul să poată fi identificat. Textele trebuie scrise obligatoriu cu Times New Roman, font 11, CU DIACRITICE, fără alte sublinieri sau intervenţii. În caz contrar, organizatorii îşi rezervă dreptul de a elimina concurentul. Cei ce nu au internet trimit materialele prin poştă, cu motto pe plic. În plic va fi încă un plic închis, pe care este scris acelaşi motto și conține fişa de înscriere: adresă, facebook, mail, telefon, ocupaţie. COMPONENŢA JURIULUI: Secțiunea Epigramă: CORNELIU BERBENTE – scriitor, vicepreședintele Clubului Umoriștilor Bucureșteni „Cincinat Pavelescu” GEORGE CORBU – scriitor, preşedintele Uniunii Epigramiştilor din România MIHAI MORAR – inspector de limba și literatura română. Secțiunea Poezie: CRISTINA-MARIAN IONESCU – inspector de limba și literatura română LUCIA OLARU NENATI – scriitor, jurnalist VICTORIA MILESCU – poet, jurnalist. • Oricine va înscrie un text ce nu-i aparţine (sau conţine părţi copiate) va fi descalificat. • Oricine va trimite un text/texte publicate/postate până la data afișării rezultatelor va fi descalificat. • Oricine va trimite un text/texte cu care a participat la alte concursuri literare va fi descalificat. • Organizatorii descalifică orice concurent a cărui creaţie are erori gramaticale sau cuvinte vulgare. • Organizatorii pot descalifica, fără preaviz, concurenţii care nu dau dovadă de bun-simţ, respect şi decenţă în comunicarea (prin orice mijloace) cu organizatorii, juriul etc. • Organizatorii îşi declină responsabilitatea când un terţ preia textele în vederea folosirii lor ulterioare. • Organizatorii vor putea publica/posta ulterior textele participanţilor în antologia festivalului, pe site sau în alte materiale conexe festivalului fără a mai cere acordul participanţilor. Nota finală a concurentului reprezintă media aritmetică a notelor primite de la juriu. Notele vor fi acordate cu două zecimale (0,25; 0,50; 0,75), folosind sfertul de punct, jumătatea de punct și trei sferturi de punct. În cazde egalitate, se apelează la criteriul cea mai mare notă dintre cele trei acordate de juriu. Dacă egalitatea se menţine, se apelează la criteriul cea mai mare notă dintre cele rămase. Dacă egalitatea persistă, se acordă a celaşi loc, iar premiul financiar va fi împărţit în mod egal între concurenţii aflaţi la egalitate. Jurizarea are loc în perioada 20 decembrie 2018-15 ianuarie 2019. Clasamentul va fi postat pe www.romeojulietalamizil.ro în intervalul: 20-23 ianuarie 2019. Înscrierea în concurs este dovada acceptării regulamentului şi asumarea obligativităţii respectării lui. Coordonatorii proiectului: prof.Laurenţiu Alexandru Bădicioiu, prof. Victor Minea, ec. Claudiu-Remus Minea.

evenimente

Vineri, 26 octombrie curent, în sala „Gheorghe Cincilei” din Casa Scriitorilor, a avut loc un eveniment, consacrat împlinirii a 90 de ani de la nașterea scriitorului Aureliu Busuioc. Manifestarea a fost deschisă de Dl Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor. Dl Vasile Malanețchi, directorul Muzeului Național de Literatură „Mihai Kogălniceanu”, a prezentat expoziția fotodocumentară despre creația, viața și activitatea scriitorului. Au mai vorbit Victoria Fonari, Vladimir Beșleagă, Val Butnaru, Ion Ciocanu, Eugenia David, traducătorul Vlad Chirinciuc, Vasile Iftime din Iași.

Expoziția fotodocumentară „Singur în fața dragostei” poate fi vizionată zilnic, cu excepția weekend-ului, între orele 10.00-18.00 la Muzeul Național de Literatură „M. Kogălniceanu” (str. 31 august 1989, nr.98, et.1, sala „Gh. Cincilei”).

avizier

Uniunea Scriitorilor

felicită colegii scriitori născuți în luna decembrie

și le dorește sănătate și inspirație.

Marcela Mardare 1.XII. 1948 - 70 de ani

Alexandru Corduneanu 5.XII. 1953 - 65 de ani

Eugenia David 17.XII. 1933 - 85 de ani

Vlad Zbârciog 20.XII. 1943 - 75 de ani

Gheorghe Cutasevici 21.XII. 1938 - 80 de ani

Mihai Lescu 29.XII. 1948 - 70 de ani

proiecte

Aprilie 2018 - Anul literar 2017.

3-5 mai 2018 - Festivalul Internațional Primăvara Europeană a Poeților.

Iunie 2018 - Gala premiilor USM acordate pe anul editorial 2017.

Citiți
în acest
număr

Nr 9 / Adrian Ciubotaru, Cum sărbătorim centenarul (editoarial)
Ana Blandiana, Un personaj de Camil Petrescu
Arcadie Suceveanu, Ion Druță - doi în unu
Dumitru Crudu, Versuri
Ajdar Ol, Întâlnire cu ucigașul
Nr 10 / Grigore Chiper, Frumusețe și gând în literatură (editorial)
Arcadie Suceveanu, Aureliu Busuioc - arta ironiei
Silvia Caloianu, Versuri
Val Butnaru, Soția lui Faust (fragment de roman)
Constantin Cheianu, ...sau fierul să-l ridici deasupra mării de griji (fragment)