Fondată in 1920

ANUL LITERAR 2018

Eveniment dedicat cărților publicate de autorii basarabeni în 2018.

La Chișinău, pe 13 martie, Uniunea Scriitorilor din Moldova a organizat un eveniment dedicat cărților publicate de autorii basarabeni în 2018. În deschidere, Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor, a anunțat despre faptul că un an literar e caracterizat de toate evenimentele din decursul anului, de revistele apărute, de proiectele realizate, dar mai ales de cărțile editate. După care i-a dat cuvântul Mariei Pilchin care a citit referatul despre titlurile de proză ale anului trecut. Scriitoarea și-a rezervat dreptul de a vorbi amplu doar despre volumele pe care le-a considerat cele mai reușite din punct de vedere valoric. Următorul discurs i-a aparținut criticului și poetului Mircea V Ciobanu, care a făcut un excelent rezumat al anului poetic. O lectură-maraton care a inclus o selecție de versuri din toate cele 33 de cărți publicate anul trecut și prezentate la eveniment. Această selecție a putut oferi un tablou amplu al poeziei de la noi, dar și – după cum menționa criticul – al grupurilor literare reprezentative coagulate în jurul revistelor literare. Critica, eseul și publicistica au fost prezentate de Adrian Ciubotaru într-un referat semnificativ, care nu a ocolit nici o carte, dar care nu a evitat nici critica constructivă. În absența criticului referatul a fost citit de Moni Stănilă. Ianoș Țurcanu a prezentat savuros literatura pentru copii, accentuând câștigul acestui domeniu prin câteva volume importante. Dumitru Crudu a prezentat cărțile debutanților, găsind cuvinte de laudă sau de încurajare pentru fiecare carte prezentată. Evenimentul a luat sfârșit după un dialog despre viața USM și după un bilanț reușit.

evenimente

În luna martie își sărbătoresc zilele de naștere:

Vasile Malanețchi - 65 de ani (20.1954)

Vitalie Răileanu - 60 de ani (25.1959)

Valentin Guțu - 65 de ani (27.1954)

Valeriu Matei - 60 de ani (31.1959)

Sănătate și mulți ani înainte!

Secretariatul Uniunii Scriitorilor

avizier

Stimați colegi scriitori,

puteți vira 2% din impozitele dvs. pe venit în contul Uniunii Scriitorilor din Moldova, indicând în declarația de venit codul fiscal al USM: 1012620004239. Termenul limită de depunere a declarațiilor - 31 martie 2019.

Secretariatul Uniunii Scriitorilor

proiecte

13 martie 2019 - Anul literar 2018.

7-9 mai 2019 - Festivalul Internațional Primăvara Europeană a Poeților.

Iunie 2019 - Gala premiilor USM acordate pe anul editorial 2018.

Aprilie- noiembrie 2019 - Biroul de promovare a literaturii, lecturi publice.

Citiți
în acest
număr

Nr 1 / Adrian Ciubotaru, SFÂRȘIT DE DRUM? UN VEAC DE LA "DECLINUL OCCIDENTULUI” (editoarial)
Arcadie Suceveanu, Leo Butnaru - Omul-peniță
Nicolae Leahu, Asediada (poezie)
Nr 12 / Arcadie Suceveanu, LITERATURA DIN BASARABIA, ÎNCEPUT DE SECOL XXI (editorial)
Daniel Corbu, Șamanul (poezie)
Olga Delia Mateescu, Pul fals prăjit (proză)