Fondată in 1920

Depunere de flori și recital poetic prilejuit Zilei Naționale a Culturii

15 ianuarie 2024

Stimați colegi, Uniunea Scriitorilor din Moldova și Filiala Chișinău a Uniunii Scriitorilor din România, în colaborare cu Direcția generală cultură și patrimoniu cultural a Consiliului municipal Chișinău, vă invită la un eveniment festiv cu depunere de flori și recital poetic prilejuit Zilei Naționale a Culturii. Evenimentul cu genericul „Polifonii eminesciene” va avea loc în ziua de luni, 15 ianuarie 2024, începând cu ora 10.00, la bustul lui Mihai Eminescu de pe Aleea Clasicilor Literaturii Române, Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău. La eveniment vor participa reprezentanți ai administrației municipale, personalități din domeniul culturii, membrii Uniunii Scriitorilor din Moldova și ai Filialei Chișinău a Uniunii Scriitorilor din România, artiști și interpreți, elevi ai școlilor de artă din municipiul Chișinău. Vă așteptăm.

evenimente

ANIVERSĂRI

În luna februarie își sărbătoresc ziua de naștere:

Lidia HLIB - 80 de ani (02.02.1944)

Sergiu PAVLICENCO - 75 de ani (04.02.1949)

Vladimir ZBÂRCIOG - 80 de ani (05.02.1944)

Nicolae POPA - 65 de ani (13.02.1959)

Igor NAGACEVSCHI - 70 de ani (25.02.1954)

La mulți ani!

avizier

Uniunea Scriitorilor din Moldova (USM) anunță lansarea concursului de colectare a cărților în vederea pregătirii Galei Premiilor Literare (ediția a XV-a) pe anul 2023.

Conform prevederilor Regulamentului Juriului pentru decernarea Premiilor literare ale USM (https://uniuneascriitorilor.md/acte-normative/), pretendenții vor respecta următoarele condiții de participare la concurs:

1) cărțile pentru jurizare, în 2 exemplare, vor fi depuse până la data de 01 martie 2024, în fiecare zi de luni și marți, între orele 11.00-14.00, la Secretariat (mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 98, et. 3);

2) cărțile vor fi depuse personal de autor sau printr-o scrisoare semnată în care acesta își exprimă acordul de a participa la concurs;

3) cărțile depuse vor fi publicate în anul precedent jurizării (2023).

La concursul Premiilor literare ale USM pot participa atât scriitorii care au statutul de membru al USM, cât și scriitorii debutanți.

Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: (022) 23 71 18 sau pe adresa de e-mail: uscriitorilor@yahoo.com.

Secretariatul Uniunii Scriitorilor din Moldova

proiecte

1. Proiectul cultural „Gala Premiilor Literare, ediția a XIV-a”, susținut de Ministerul Culturii al Republicii Moldova.

2. Proiectul cultural „Revista literară”, organul de presă al Uniunii Scriitorilor din Moldova, susținut de Ministerul Culturii al Republicii Moldova.

3. Proiectul cultural „Scriitorii pentru Capitală, Capitala pentru Scriitori” (ediția a II-a), desfășurat în parteneriat cu Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” și susținut de către Direcția generală cultură și patrimoniu cultural a Consiliului Municipal Chișinău.

4. Proiectul cultural „Gala Premiilor Literare, ediția a XIV-a”, susținut de către Direcția generală cultură și patrimoniu cultural a Consiliului Municipal Chișinău.

Citiți
în acest
număr

„Revista literară”, nr. 6, 2023

Din cuprins:

„Condamnarea realului (II)” de Adrian Ciubotaru;
„Lumea, între paranoia și metanoia (X)” de Teo Chiriac;
„Spre noua lume” de Nichita Danilov;
„Nicolae Popa: povestiri de nepovestit (III)” de Eugen Lungu;
Târgul de carte „Gaudeamus”, 2023 (Digest cultural);
„Smara: mărturii ale unei prietenii (II)” de Lucia Țurcanu;
„Despre baluri, carnavaluri și chiolhanuri” de Val Butnaru;
„Criticul Nicolae Leahu sau pledoaria pentru dicțiune” de Margareta Curtescu;
„Alte elegii și balade” (poezie) de Mircea V. Ciobanu;
„Belladonna sau Podul roman” (proză) de Ghenadie Postolache;
„Dumitru Moldovanu – «Economia imaginației creative» sau procesul economic la nivelul conștiinței și cuantelor (II)” de Vladimir Beșleagă;
„Dunărea ca element central al culturii și spiritualității românești” de Nicolae Enciu;
„Poezia” (poezie) de Ana Rapcea;
„Eu am vorbit cu Putin” /fragmente/ (dramaturgie) de Irina Nechit;
„Jurnal în marginile istoriei literare (LIV)” de Leo Butnaru;
„Supra-viețuitoarea. «Cu moarte pre moarte călcând…»” (In memoriam Angela Marinescu) de Emilian Galaicu-Păun;
„Trenul cu prietenie” (avanpremieră editorială) de Dumitra Râșnoveanu.