Fondată in 1920

Proza actuală românească din Republica Moldova

06 octombrie 2023

Pe data de 06 octombrie 2023, în Sala mică de conferințe a Casei Scriitorilor, a avut loc dezbaterea „Proza actuală românească din Republica Moldova”, organizată de Uniunea Scriitorilor din Moldova, în parteneriat cu Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Universității de Stat din Moldova. Evenimentul a avut loc în cadrul Conferinței științifice internaționale „Filologia modernă: realizări și perspective în context european” (Chișinău, 5-6 octombrie 2023). În cadrul discuției moderate de Teo CHIRIAC, președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova, s-a produs un schimb de idei și de opinii privind procesul literar autohton. Împreună, participanții au încercat să răspundă la mai multe întrebări actuale: încotro se îndreaptă romanul contemporan, care sunt cele mai importante tendințe și strategii narative în proza tânără, prin ce se deosebește retorica romanului de azi de cea de acum două sau trei decenii, cum narațiunea copilăriei în romanele din Republica Moldova poate fi văzută drept o formă de recuperare identitară, cum putem să revigorăm liantul dintre scriitor, editură și cititor? În debutul evenimentului, dr. hab. Alexandru BURLACU, criticul și istoricul literar, a oferit o panoramă a prozei actuale din Republica Moldova, trecând în revistă cele mai importante modele, structuri și strategii narative, probleme ale stilului și ale tehnicilor narative din proza basarabeană actuală; identificând elementele ei novatoare; oferind idei de perspectivă asupra viitorului romanului românesc din spațiul basarabean. Dr. hab. Maria ȘLEAHTIȚCHI, director al Muzeului Național al Literaturii Române din Chișinău, a evidențiat maturitatea prozei basarabene, care poate fi integrată în corpul general al literaturii române de azi. Dr. Jarmila HORÁKOVÁ, lector la Facultatea de Litere a Universității Caroline din Praga, a relatat despre receptarea literaturii române din Republica Moldova în Cehia, oferind o panoramă a traducerilor din creația autorilor basarabeni în limba cehă. Dr. Oxana GHERMAN, cercetătoare și criticul literar, a punctat câteva momente ale prozei tinere din Republica Moldova: opțiuni narative, specificul stilistic, căutări și elemente novatoare ale prozatorilor tineri din Republica Moldova. Dr. Constantin IVANOV, cercetător de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, a evidențiat etapele marcante ale evoluției prozei basarabene, făcând trimitere la cercetările istoricului literar dr. hab. Andrei ȚURCANU. De asemenea, Constantin Ivanov a evocat câteva concluzii ale cercetării dr. Nadejda IVANOV despre narațiunea copilăriei în romanele din Republica Moldova ca o formă de recuperare identitară. Dr. Inga SOROCEANU, pedagog și cercetătoare de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, a evocat importanța promovării lecturii în rândul elevilor, precum și a unui dialog nonformal dintre scriitori și cititori. Poeta și criticul literar Maria PILCHIN a remarcat schimbarea de paradigmă în zona limbajului literar, criza cititului și a domeniului filologic în general, mutațiile culturale care determină preferințele tinerilor în materie de lectură. Scriitoarea Claudia PARTOLE a evidențiat diversitatea tematică și tipologică a prozei basarabene și interesul tinerilor pentru proza adresată adolescenților. Scriitorul Nicolae BĂLȚESCU a subliniat importanța menținerii contactelor dintre scriitori și cititorii de proză. Scriitorul Vitalie CIOBANU, președinte al PEN Club Moldova, a relevat problema autenticității scrisului, a esențializării și a spiritului critic al scriitorilor; a evocat relația dintre industria literară și practica scrisului, făcând trimitere la câteva rețele de succes care au determinat interesul publicului pentru lectură. În încheiere, scriitorul Val BUTNARU a evocat câteva exemple ale romanului basarabean actual, semnalând provocările și așteptările de viitori, dar și perspectiva de a trata în proza autohtonă marile teme (istorice, culturale, identitare etc.) ale spațiului basarabean.

evenimente

ANIVERSĂRI

În luna decembrie își sărbătoresc ziua de naștere:

Mardare Marcela - 75 de ani (01.12.1948)

Corduneanu Alexandru - 70 de ani (05.12.1953)

David Eugenia - 90 de ani (17.12.1933)

Zbârciog Vladimir - 80 de ani (20.12.1943)

Lescu Mihai - 75 de ani (29.12.1948)

La mulți ani !

avizier

Stimați prieteni și colegi,

vă invităm la cel de-al optulea eveniment din cadrul proiectului cultural „Scriitorii pentru Capitală, Capitala pentru Scriitori” (ediția a II-a), organizat de Uniunea Scriitorilor din Moldova în parteneriat cu Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” și susținut de Direcția generală cultură și patrimoniu cultural a Consiliului municipal Chișinău – întâlnirea cu scriitorul Gheorghe BUDEANU.

Evenimentul cu genericul „Soarta Transnistriei – subiect de creație literară” va avea loc vineri, 27 octombrie 2023, începând cu ora 15.00, la Sediul central al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 148).

În cadrul întâlnirii, va avea loc o dezbatere privind reflectarea istoriei spațiului transnistrean în opera scriitorilor din Republica Moldova. Evenimentul va fi interesant pentru toți acei care se preocupă de istoria recentă a Republicii Moldova, de problemele sociale și politice actuale care s-au regăsit în textele publicistice și literare.

Vă așteptăm cu drag!

proiecte

1. Proiectul cultural „Gala Premiilor Literare, ediția a XIV-a”, susținut de Ministerul Culturii al Republicii Moldova.

2. Proiectul cultural „Revista literară”, organul de presă al Uniunii Scriitorilor din Moldova, susținut de Ministerul Culturii al Republicii Moldova.

3. Proiectul cultural „Scriitorii pentru Capitală, Capitala pentru Scriitori” (ediția a II-a), desfășurat în parteneriat cu Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” și susținut de către Direcția generală cultură și patrimoniu cultural a Consiliului Municipal Chișinău.

4. Proiectul cultural „Gala Premiilor Literare, ediția a XIV-a”, susținut de către Direcția generală cultură și patrimoniu cultural a Consiliului Municipal Chișinău.

Citiți
în acest
număr

„Revista literară”, nr. 4, 2023

Din cuprins:

„Eu, robotul? (II)” de Adrian Ciubotaru;
„Lumea, între paranoia și metanoia (VIII)” de Teo Chiriac;
„Poezie și libertate extremă” de Nichita Danilov;
„Nicolae Popa: povestiri de nepovestit (I)” de Eugen Lungu;
Nicolae Leahu: „În clipa aceasta, clădim reclădind…” (interviu realizat de Lucia Țurcanu);
Nicolae Leahu la 60 de ani (omagii de Anatol Moraru, Adrian Ciubotaru);
Premiile literare ale Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova pe anul 2022;
„Sindromul Joubert” de Tiberiu Neacșu (poezie);
„Idei preconcepute, opinii și prejudecăți, la o aniversară” de Mircea V. Ciobanu;
„Despre Chișinău ca personaj literar” de Val Butnaru;
„Cuvinte mânuite cu pricepere” de Nicolae Rusu;
„O lucrare despre cauzele și natura conflictului transnistrean” de Nicolae Enciu;
„Decor” (poem) de Andrei Ciurunga;
„Campioana” (proză) de Nicolae Roșca;
„Jurnal în marginile istoriei literare (LIII)” de Leo Butnaru;
„Condei și praxis” de Lucia Țurcanu;
„Iarăși la meidan coconu Drăgan” de Costache Bălăcescu;
„Istoria limbii române” (fragment) de Dan Ungureanu.