Fondată in 1920

AVIZ

27 iulie 2021

AVIZ Stimați membri ai Uniunii Scriitorilor din Moldova, Conform deciziei Consiliului USM din data de 6 iulie a.c., pe data de 10 septembrie 2021, ora 10.00, va avea loc Adunarea Generală cu următoarea ordine de zi: 1. Raport privind activitatea USM în perioada octombrie 2016 – septembrie 2021 2. Raport al Comisiei de cenzori a USM 3. Dezbateri pe marginea Raportului de activitate a USM şi a Raportului Comisiei de cenzori a USM 4. Prezentarea programelor candidaţilor la funcţia de Preşedinte al USM 5. Alegerea Preşedintelui, a Consiliului USM şi a Comisiei de cenzori a USM 6. Modificarea şi completarea Statutului USM 7. Diverse Amintim tuturor celor interesați că programul electoral al viitorilor candidați la funcția de președinte trebuie făcut public prin intermediul presei tipărite cu cel puţin 15 zile înainte de data alegerilor. Menționăm totodată că, în conformitate cu Statutul USM, membrii USM cu o datorie mai mare de doi ani la plata cotizației, nu vor putea să își exercite dreptul de vot, fiind suspendați până la achitarea cotizației. Pentru a fi incluși în listele de votare trebuie să achite cotizațiile restante până la data de 10 august a.c.. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la numărul de telefon 022 23 71 18 sau pe adresa electronică a USM (uscriitorilor@yahoo.com). Arcadie SUCEVEANU, Președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova

evenimente

ANIVERSĂRI

În luna iulie își sărbătoresc ziua de naștere:

Viorel Mihail, 70 de ani de la naștere - 1

Gheorghe Colțun, 70 de ani de la naștere - 2

Teodor Popovici, ,80 de ani de la naștere - 15

Dumitru Marian, 70 de ani de la naștere - 19

Vladimir Beşleagă, 90 de ani de la naştere - 25

Ianoş Ţurcanu, 70 de ani de la naştere - 26

Irina Naidionova, 70 de ani de la naștere - 30

avizier

Scrisoare de adeziune

.

Uniunea Scriitorilor din Moldova se alătură demersului înaintat de acad. Valeriu Pasat doamnei Maia Sandu, Președintele Republicii Moldova, prin care solicită acordarea unor distincții speciale, cu ocazia aniversării a 30 de ani de la Independență, celor care au contribuit decisiv la revenirea limbii române în RSSM prin publicarea și semnarea memorandumului cunoscut în istoria recentă sub denumirea de „Scrisoarea celor 66”.

Așa cum se precizează, odată cu publicarea „Scrisorii celor 66”, pe 17 septembrie 1988, în ziarul „Învățământul public”, apoi, peste o săptămână, în revista „Literatura și arta” și în alte publicații de la Chișinău, s-a declanșat un proces de colectare a semnăturilor de adeziune la revendicările enunțate în document. Astfel, a început valul format din sute de mii de aderenți activi la Mișcarea de eliberare națională, care a culminat cu obținerea drepturilor revendicate – limbă oficială, alfabet latin, istorie adevărată; dar s-a mers și mai departe, până la dobândirea independenței de stat și înlocuirea regimului totalitar cu unul democratic.

Onorarea celor 66, fie și post-mortem a multora dintre ei, ar însemna un act de justiție, dar și de recunoaștere a curajului și abnegației de care au dat dovadă cei 66 de semnatari, care – prin actul lor – și-au riscat cariera și libertatea, contribuind semnificativ la evenimentele istorice care au urmat și care au dus la democratizarea societății.

.

Uniunea Scriitorilor din Moldova

Chișinău, 30 iulie 2021

.

.

.

Ne-a părăsit Nicolae Bilețchi

.

Astăzi, 30 iulie, ne-a părăsit Nicolae Bilețchi, cunoscut critic și istoric literar.

Nicolae Bileţchi s-a născut la 12 martie 1937 în satul Oprişeni, județul Rădăuți, azi reg. Cernăuți. În 1959 a absolvit Facultatea de Filologie romano-germanică a Universităţii de Stat din Cernăuţi. Între 1964-1967 a studiat la Institutul de Literatură Universală „M. Gorki” din Moscova, iar în anul 1987 a devenit doctor habilitat în filologie. A fost cercetător științific principal la Institutul de Istorie și Teorie Literară al AŞM. În 1992 a fost ales membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei. A publicat sute de studii şi articole, ce reprezintă o contribuție însemnată la studierea sintetico-analitică a procesului literar contemporan.

Este autorul mai multor monografii și culegeri de articole: „Elementele epic și liric în dramaturgia sovietică moldovenească” (1972); „Consemnări critice” (1976); „Considerări și reconsiderări literare” (1983); „Romanul și contemporaneitatea” (1984); „Analize și sinteze critice” (2007).

Nicolae Bilețchi a fost laureat al Premiului Prezidiului AŞM, 1989. De-a lungul anilor a fost decorat cu Medalia ,,Meritul Civic”, 1996; Medalia jubiliară de argint ,,60 de ani de la fondarea primelor instituţii academice din Republica Moldova”, 2006; Medalia ,,Dimitrie Cantemir” a Academiei de Științe a RM, 2007.

Plecarea sa ne întristează și continuă lungul șir al unor importante pierderi pe care cultura noastră le-a suferit în acest an. Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Consiliul Uniunii Scriitorilor din Moldova

.

.

.

Conform deciziei Consiliului USM, din data de 27 august 2020, membrii USM cu datorii la plata cotizațiilor mai mari de doi ani care nu vor achita cotizația de membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova până la data de 1 noiembrie 2020, vor fi suspendați, conform prevederilor Statutului Uniunii Scriitorilor din Moldova (art. 5.9.1 ) și ulterior excluși (art. 5.9.2 ) din rândurile membrilor USM.

.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

.

.

.

Ne-a părăsit Ion Ciocanu

După o boală grea și îndelungată, ne-a părăsit scriitorul Ion Ciocanu, critic literar, prozator, poet și publicist. Doctor habilitat în filologie.

S-a născut pe 18 ianuarie 1940, în satul Tabani, județul Hotin, astăzi raionul Briceni. A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Moldova (1962). Lector și conferențiar universitar (1962-1965). Între 1972-1988, redactor de carte la Editurile Cartea Moldovenească și Literatura artistică, director al Editurii Hyperion. Director general al Departamentului de Stat pentru funcționarea limbilor (1993-1994). Cercetător științific la Institutul de Filologie al AȘM.

S-a manifestat ca un critic literar prolific, preocupat de problemele de estetică și de aspectul teoretic al literaturii. A publicat zeci de titluri, dintre care amintim: „Caractere și conflicte” (1968), „Unele probleme de estetică. Itinerar critic” (1973), „Dialog continuu” (1977), „Clipa de grație” (1980), „Argumentul de rigoare” (1985), „Măsura adevărului” (1986), „Dreptul la critică” (1990), „Reflecții și atitudini” (1992) ș.a. Un statut aparte în demersul său critic îl are volumul „Literatura română contemporană din Republica Moldova” (seria „Biblioteca școlarului”, 1998), în care reevaluează literatura scrisă în anii de comunism, reașezând-o într-o nouă ierarhie valorică.

A publicat portrete de creație, cronici și eseuri: „Articole și cronici literare” (1969), „Pașii lui Vladimir Curbet” (1982), „Din frământul necunten al vremilor” (1988), „Cu fața spre carte” (1989) ș.a. A scris proză și poezie: „Fereastră deschisă” (1965), „Floare rară” (1972), „Poeme de dragoste” (1993) ș. a.

A fost un fervent promotor și cultivator al limbii, un luptător aflat în prima linie a ofensivei pentru recâștigarea grafiei latine și repunerea în drepturi a limbii române. A publicat sute de articole la rubrici permanente de cultivare a limbii susținute în presa scrisă și orală: „Capcanele” limbii române”, „Tot ce-avem mai sfânt”, „Limba maternă – floare etrnă”, „În lumea cuvintelor”, „Norma literară și uzul” ș. a.

Cărțile sale au fost apreciate cu numeroase premii, atât din partea Uniunii Scriitorilor din Moldova, cât și din partea altor instituții.

A fost distins cu Ordinul Republicii (2010).

Prin plecarea lui Ion Ciocanu, literatura noastră a pierdut un scriitor de valoare și un veteran de nădejde.

Dumnezeu să îl odihnească cu drepții.

Consiliul Uniunii Scriitorilor din Moldova

.

.

.

.

Uniunea Scriitorilor din Moldova, str. 31 August 1989, nr.98, dă în chirie birouri de 20, 40, 53 şi 112 m.p.

Tel. de contact:

022 23 79 33 /0.69106329

proiecte

Anul literar - în Revista Literară și online

Festivalul Internațional Primăvara Europeană a Poeților - anulat din cauza pandemiei

Gala premiilor USM acordate pe anul editorial 2019 - amânată

Revista literară - numerele 7, 8, 9, 10 au fost realizate cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României - Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova

Conţinutul acestei reviste nu reprezintă poziţia oficială a Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova

Citiți
în acest
număr

Nr 2 / Adrian CIUBOTARU -De ce scriitorii nu citesc? (II) (editorial)
Andrei GAMARȚ – Cerul albastru e negru (poezie)

Nr 3 / Adrian CIUBOTARU -De ce scriitorii nu citesc? (III) (editorial)
Irina NECHIT – Miere sălbatică (poezie)

Revista literară - numerele 7, 8, 9, 10 sunt realizate cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României - Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova
Conţinutul acestei reviste nu reprezintă poziţia oficială a Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova