Fondată in 1920

Leonida Lari

70 de ani de la naștere

În prezența unui public extrem de numeros, Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, a deschis momentul aniversar, prezentând mai întâi importanța operei literare a Leonidei Lari, precum și rolul poetei în mișcarea de eliberare națională. Vasile Malanețchi, directorul Muzeului Național al Literaturii Române „Mihail Kogălniceanu”, a evocat momentele esențiale din biografia poetei, făcând în același timp referire la expoziția de carte, portrete artistice și fotografii. Academicianul Mihai Cimpoi a avut o prelegere amplă, în cadrul căreia a amintit publicului că „Leonida Lari a fost în acele timpuri grele mai curajoasă decât bărbații”, fără să evite să le ceară celor prezenți ca, împreună, să lucreze pentru o mai bine „punere în lumină” a moștenirii literare pe care ne-a lăsat-o. Ion Căpățână a ținut nu doar să accentueze încă o dată valoarea indiscutabilă a poeziei Leonidei Lari, ci și să demonstreze acest fapt printr-un recital de forță. Scriitorul Nicolae Dabija și-a început – la rândul său – discursul cu versurile poetei. Nicolae Dabija a precizat mai apoi că „Leonida Lari e cea mai mare poetă din Basarabia și una dintre cele mai mari poete de limbă română”. Și maestrul Vladimir Beșleagă a evocat-o cu deosebită prețuire, cartografiind generațiile trecute și insistând pe ceea ce el numește „generația F.D. – a foametei și a deportării”, prilej cu care a enumerat importanți scriitori născuți în anii 1948-1949. Cu multă implicare și seriozitate au luat cuvântul și Ana Bantoș, Victoria Fonari, dar și alți oameni de cultură prezenți la acest eveniment.

evenimente

ANIVERSĂRI

În luna octombrie își sărbătorește ziua de naștere:

Valeriu Vasilache - 70 de ani (06.11.1949)

Sănătate și mulți ani înainte!

Secretariatul Uniunii Scriitorilor

avizier

Uniunea Scriitorilor din Moldova şi Muzeul Naţional al Literaturii Române „Mihail Kogălniceanu” vă invită pe 14 noiembrie, de la ora 15.00, în Sala cu cămin, unde vor avea loc mai multe manifestări pentru a marca 150 de ani de la nașterea scriitoarei Iulia Hasdeu.

Secretariatul Uniunii Scriitorilor

proiecte

13 martie 2019 - Anul literar 2018.

7-9 mai 2019 - Festivalul Internațional Primăvara Europeană a Poeților.

21 Iunie 2019 - Gala premiilor USM acordate pe anul editorial 2018.

Aprilie- noiembrie 2019 - Biroul de promovare a literaturii, lecturi publice.

Citiți
în acest
număr

Nr 2 / Adrian Ciubotaru, SPELUNCA ISTORIEI (editoarial)
Simion Gociu, Vânătorul de păsări (poezie)
Ion Anton, Cheia sol sau ieşirea din timp (proză)
Nr 3 / Arcadie Suceveanu, DESPRE PROIECTELE CULTURALE (editorial)
Alexandru Buruiană, Alte culori (poezie)
Ovidiu Bufnilă, Arcul de triumf (proză)