Fondată in 1920

Nominalizări la premiile Uniunii Scriitorilor din Moldova
pe anul 2017

Juriul pentru decernarea Premiilor Uniunii Scriitorilor din Moldova pe anul 2017 (întrunit la data de 07 iunie 2018), alcătuit din: Dumitru Apetri, Leo Bordeianu, Aliona Grati (președinte), Elena Prus,Vitalie Răileanu, Călina Trifan (secretar) și Ianoș Țurcanu, a stabilit următoarele nominalizări pentru premii: CARTEA DE POEZIE 1.Virgil Botnaru. Schimbare de altitudine, Editura CDPL; 2. Eugenia Bulat. Dialogurile străinei cu vechiul său prieten Alter, Editura Junimea; 3.Moni Stănilă. O lume din evantaie, pe care să nu o împarţi cu nimeni, Editura Charmides. CARTEA DE PROZĂ (ROMAN) 1.Val Butnaru. Misterioasa dispariție a lui Teo Neamțu, Editura Cartier; 2. Vlad Grecu. Somn letargic, Editura Prut; 3. Doina Postolachi. Ambroise, EdituraTracus Arte. CARTEA DE PROZĂ SCURTĂ 1. Ion Bogatu. Omul din volieră, EdituraLumina; 2. Anatol Moraru. Punct de vedere, Editura Junimea; 3. Mihaela Perciun. Cenuşă rece, Editura Polirom. CARTEA DE ESEU, CRITICĂ ȘI ISTORIE LITERARĂ 1. Vasile Malaneţchi. Limba vechilor cazanii, Editura Atelier; 2. Maria Pilchin. Poezie, eros şi putere, Editura Prut; 3. Mihai Ştefan Poiată. Mihai Dolgan. De ce au plâns ghitarele? EdituraArc. CARTEA DE LITERATURĂ PENTRU COPII ȘI TINERET 1. Aurelia Borzin. Soarele de acadea, Editura Arc; 2. Petre Popa. Blazonul veşniciei, Uniprint. CARTEA DE TRADUCERI 1. Leo Butnaru. Panorama poeziei avangardei ucrainene, EdituraTracus Arte; 2. Alexandru Vakulovski. Elcin. Capul, Editura Arc. CARTEA DE PUBLICISTICĂ 1.Valentin Guţu. Duşi cu Titanicu’, Editura Cartier; 2. Gheorghe Erizanu. Texte egoiste, Editura Cartier; 3. Radmila Popovici. Reconstituiri cu Ileana Popovici, Editura Adenium. CARTEA DE DEBUT 1. Elena Druţă. Fiind imagine, Editura Datagroup.

evenimente

Pe data de 29 mai 2018 a avut loc Festivalul „George Meniuc sau Toamnele lui Orfeu (100 de ani de la naștere)”, oraganizat de Uniunea Scriitorilor din Moldova și Muzeul Național de Literatură „M. Kogălniceanu” și finanțat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

avizier

Uniunea Scriitorilor din Moldova și Muzeul Naţional al Literaturii Române „Mihail Kogălniceanu” vor marca pe data de 29 mai 2018, în cadrul unui eveniment omagial, 100 de ani de nașterea poetului, prozatorului și eseistului George Meniuc.

Secretariatul Uniunii Scriitorilor.

proiecte

Aprilie 2018 - Anul literar 2017.

3-5 mai 2018 - Festivalul Internațional Primăvara Europeană a Poeților.

Iunie 2018 - Gala premiilor USM acordate pe anul editorial 2017.

Citiți
în acest
număr

Nr.3 Arcadie Suceveanu, Prima din cele trei Uniri
Ana Blandiana, Ore de religie
Poezie: Andrei Țurcanu
Proză, Ioan Mânăscurtă, Lord
Nina Corcinschi, Alexandru Robot, publicistul și eseistul
Nr.4 Arcadie Suceveanu, Mozaic de Baku
Poezie: Cassian Maria Spiridon
Primăvara Europeană a Poeților, ediația a VIII-a
Interviu cu Vladimir Beșleagă.