Fondată in 1920

AVIZ

27 iulie 2021

AVIZ

Stimați membri ai Uniunii Scriitorilor din Moldova,

Conform deciziei Consiliului USM din data de 6 iulie a.c., pe data de 10 septembrie 2021, ora 10.00, va avea loc Adunarea Generală cu următoarea ordine de zi:

1. Raport privind activitatea USM în perioada octombrie 2016 – septembrie 2021

2. Raport al Comisiei de cenzori a USM

3. Dezbateri pe marginea Raportului de activitate a USM şi a Raportului Comisiei de cenzori a USM

4. Prezentarea programelor candidaţilor la funcţia de Preşedinte al USM

5. Alegerea Preşedintelui, a Consiliului USM şi a Comisiei de cenzori a USM

6. Modificarea şi completarea Statutului USM

7. Diverse

Amintim tuturor celor interesați că programul electoral al viitorilor candidați la funcția de președinte trebuie făcut public prin intermediul presei tipărite cu cel puţin 15 zile înainte de data alegerilor.

Menționăm totodată că, în conformitate cu Statutul USM, membrii USM cu o datorie mai mare de doi ani la plata cotizației, nu vor putea să își exercite dreptul de vot, fiind suspendați până la achitarea cotizației. Pentru a fi incluși în listele de votare trebuie să achite cotizațiile restante până la data de 10 august a.c..

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la numărul de telefon 022 23 71 18 sau pe adresa electronică a USM (uscriitorilor@yahoo.com).

Arcadie SUCEVEANU,

Președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova