Fondată in 1920

membrii

uniunii scriitorilor

din Moldova

Adrian

Ciubotaru

Născut: 10 decembrie 1976, Drochia.

Studii: A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii Pedagogice „Al.Russo” din Bălţi.

Debut editorial: Omul roş, 2001.

Ioan

Ciuntu

Născut: 5 decembrie 1954, Păulești, Călărași.

Studii: Seminarul Teologic din Odesa (1978) și Universitatea „Spiru Haret” din București.

Debut editorial: În numele adevăratei credinţe, 1999.

Lidia

Codreanca

Născut: 18 iulie 1954, Sineşti, Ungheni.

Studii: Facultatea de Filologie a Universității de Stat din Moldova, 1976.

Debut editorial: Crai Nou, 1984.

Iurie

Colesnic

Născut: 12 august 1955, Dereneu, Călăraşi.

Studii: A absolvit Institutul Politehnic „S. Lazo” din Chişinău, Facultatea Mecanică, 1977.

Debut editorial: Puiul îndrăzneţ, 1980.

Gheorghe

Colțun

Născut: 2 iulie1951, Vălcineţ, Călărași.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere (1975).

Debut editorial: Dansul de adio, 2000.

Dumitru

Constantin (Cobâli)

Născut: 16 septembrie 1959, Privorotnia, Hliboca, Cernăuți.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova.

Debut editorial: Infiniri, 1997.

Nina

Corcinschi

Născut: 20 sepembrie 1979, Dişcova, Orhei.

Studii: Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”.

Debut editorial: Poezie şi publicistică. Interferenţa limbajelor, 2008.

Varvara

Corcodel

Născut: 20 ianuarie 1950, Căpriana, Strășeni.

Studii: Facultatea de filologie, USM, Chișinău, 1974

Debut editorial: Frunzele, Stelele ( volum bilingv cu poezii ale poetului italian Francesco Baldassi, Tipografia Reclama, Chișinău, 2008.

Alexandru

Corduneanu

Născut: 5 decembrie1953, Dănceni, Ialoveni.

Studii: Institutul Politehnic din Chișinău (1975).

Debut editorial: Steaua înflăcărată, 1990.

Svetlana

Corobceanu

Născut: 5 martie 1977, Ustia, Dubăsari.

Studii: A absolvit Universitatea de Stat din Republica Moldova, facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării.

Debut editorial: Am dat uitării totul, 2000.