Fondată in 1920

membrii

uniunii scriitorilor

din Moldova

Tudor

Colac

Născut: 10 martie 1948, Dumeni, Noua Suliţă, reg. Cernăuţi, Ucraina.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie și Jurnalism (1970).

Debut editorial: Sărbătoarea izvoarelor, 1986.

Iurie

Colesnic

Născut: 12 august 1955, Dereneu, Călăraşi.

Studii: A absolvit Institutul Politehnic „S. Lazo” din Chişinău, Facultatea Mecanică, 1977.

Debut editorial: Puiul îndrăzneţ, 1980.

Gheorghe

Colțun

Născut: 2 iulie1951, Vălcineţ, Călărași.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere (1975).

Debut editorial: Dansul de adio, 2000.

Dumitru

Constantin (Cobâli)

Născut: 16 septembrie 1959, Privorotnia, Hliboca, Cernăuți.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova.

Debut editorial: Infiniri, 1997.

haralambie

corbu

Născut: 15 februarie 1930, Dubăsarii-Vechi.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere.

Debut editorial: Dramaturgia lui Vasile Alecsandri, 1963.

Nina

Corcinschi

Născut: 20 sepembrie 1979, Dişcova, Orhei.

Studii: Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”.

Debut editorial: Poezie şi publicistică. Interferenţa limbajelor, 2008.

Alexandru

Corduneanu

Născut: 5 decembrie1953, Dănceni, Ialoveni.

Studii: Institutul Politehnic din Chișinău (1975).

Debut editorial: Steaua înflăcărată, 1990.

Svetlana

Corobceanu

Născut: 5 martie 1977, Ustia, Dubăsari.

Studii: A absolvit Universitatea de Stat din Republica Moldova, facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării.

Debut editorial: Am dat uitării totul, 2000.

Alexandru

Cosmescu

Născut: 30 iulie 1985, Chișinău.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere (2008).

Debut editorial: Un spațiu blând, care mă primește cum m-ar îmbrățișa, 2013.

Tatiana Afanas

Crăciun

Născut: 13 martie 1963, Hristici, Soroca.

Studii: Colegiul Pedagogic din Soroca (1984).

Debut editorial: Am uitat de tine, 2013.