Fondată in 1920

membrii

uniunii scriitorilor

din Moldova

Ion

Berghia

Născut: 17 iunie 1948, Hristici, Soroca.

Studii: Facultatea de Filologie a Universității Pedagogice de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Debut editorial: Revenind la grafia latină, Editura „Ştiinţa”, Chişinău, 1989

Vladimir

Beșleagă

Născut: 25 iulie 1931, Mălăieşti, Grigoriopol.

Studii: A absolvit Universitatea de Stat din Chişinău, 1955.

Debut editorial: Zbânţuilă, povestiri pentru cei mici, ed. Şcoala sovietică, 1956.

Lilia

BICEC

Născut: 2 martie 1965, Viișoara, Glodeni.

Studii: Licențiată a facultății de jurnalistică a Universității de Stat din Chișinău (1989), licențiată a Academiei Europene din Verona (2007).

Debut editorial: Testamentul necitit, Ed. Cartier, Chișinău, 2009

Nicolae

Bilețchi

Născut: 12 martie1937, Oprișani, jud. Rădăuţi, azi reg. Cernăuţi.

Studii: Universitatea de Stat din Cernăuţi, Facultatea de Filologie romano-germanică (1967).

Debut editorial: Elementele epic și liric în dramaturgia sovietică moldovenească, Ed. Știința, Chișinău, 1972

Efim

Bivol

Născut: 16 ianuarie1951, Costești, Ialoveni.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie (1974).

Debut editorial: Lei-paralei, 1985.

Zina

Bivol

Născut: 12 februarie1989, Răzeni, Ialoveni.

Studii: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, 2012.

Debut editorial: Dăruie clipelor ani, poezie, Ed. Florile Dalbe, Chișinău, 2008

Iurie

Bodrug

Născut: 27 mai1962, Dereneu, Călăraşi.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biblioteconomie (1983).

Debut editorial: Flori pentru urșii albi, poezie, Ed. Arc, Chișinău,1997

Ion

Bogatu

Născut: 6 septembrie 1946, Flămânzeni, Sângerei.

Studii: A absolvit Facultatea de Filologie a Institutului Pedagogic de Stat din Bălţi.

Debut editorial: A căuta o dimineaţă, proză, Ed. Literatura Artistică, Chișinău, 1981

Leo

Bordeianu

Născut: 19 iulie 1955, Coşniţa, Dubăsari.

Studii: În 1977, absolveşte Facultatea de Matematică şi Cibernetică a Universităţii de Stat din Moldova, Chişinău.

Debut editorial: Mai multă dragoste decât ură (poezie), „Literatura Artistică”, Chişinău, 1989

Pavel

Borș

Născut: 12 aprilie 1959, Chişinău.

Studii: Institutul de Medicină din Chişinău (1982).

Debut editorial: Credo, roman, Ed. Tipografia Centrală, Chișinău, 2012