Fondată in 1920

membrii

uniunii scriitorilor

din Moldova

Vlad

GRECU

Născut: 11 mai 1959, or. Dubăsari.

Studii: Universitatea Tehnică, Chişinău.

Debut editorial: Morcovel, proză pentru copii, 2002.

Grigore

Grigan

Născut: S-a născut la 15 mai 1941, în comuna Tărăsăuţi, fostul judeţ Hotin, actualmente raionul Noua Suliţa, regiunea Cernăuţi, Ucraina.

Studii: acultatea de Filologie Romano-Germanică a Universităţii de Stat din Cernăuţi (1963).

Debut editorial: M. Gorki, Tristeţea, Opere alese, vol. IV, Chişinău, 1979

Grigore

Grigorescu

Născut: 1 decembrie 1954, Holercani, Criuleni.

Studii: Universitatea Pedagogică din Tiraspol, Facultatea de Geografie și Biologie (1977).

Debut editorial: Închinare pâinii (1986).

anatol

Grosu

Născut: 10 iunie 1991, Chișinău.

Studii: None

Debut editorial: Epistola din Filipeni, 2012.

Iurie

Gudumac

Născut: 9 ianuarie 1964, satul Iabloana, raionul Glodeni.

Studii: Facultatea de Geologie şi Geografie a Universităţii de Stat din Odesa (1986).

Debut editorial: Метафизические гимны, poeme, Ch., ed. Ştiinţa, 1995.

Anatol

Gugel

Născut: 6 aprilie 1922, Iași.

Studii: Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chișinău.

Debut editorial: Generaţia mea, Ch., 1951.

Ana

Guțu

Născut: 12 martie1962, com. Alexandru Ioan Cuza, r. Cahul

Studii: Facultatea Limbi străine, USM

Debut editorial: Lacrimă de dor, poezie, Chișinău, Sirius, 2000

Valentin

Guțu

Născut: 27 martie1954, Măcăreuca, Soroca.

Studii: Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă”din Chişinău, 1977.

Debut editorial: Dicţionar al greşelilor de limbă, 1998.

Ion

Hadârcă

Născut: 17 august 1949, Sângereii Vechi, Sângerei.

Studii: Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (1974).

Debut editorial: Zilele (1977).

Vladimir

Halipli

Născut: 21 martie, 1953, Floriţoaia Nouă, Ungheni.

Studii: Universitatea de Medicină şi Farmacie „N. Testimiţeanu”, Chişinău.. Institutul de Literatură A. M. Gorki, Moscova.

Debut editorial: Marele Rob, 1993.