Fondată in 1920

Vasile

Malanețchi

Născut: 20 martie1954, com. Drăsliceni, Criuleni.

Studii: A absolvit Facultatea de Litere a Universității de Stat din Chișinău (1976).

Debut editorial: Vreme trece, vreme vine..., 2000.

Cărți publicate:

Vreme trece, vreme vine... Expoziţie itinerantă de cărţi şi publicaţii periodice – ediţii rare şi bibliofile. Catalog, album bibliofil, afiş, pliant, ed. Atelier, Chişinău, 2000;

Păstorul de neam. Creionări la profilul moral-spiritual al Mitropolitului Gurie Grosu. Cu trei fotografii originale şi un facsimil pe patru pagini în afară de text după o scrisoare olografă a prelatului, ed. Atelier, Chişinău, 2007;

Un prinţ în serviciul ortodoxiei. Consideraţii privind genealogia, viaţa, activitatea şi scrierile Sfântului Ierarh Petru Movilă. Cu patru imagini grafice, ed. Atelier, Chişinău, 2007;

Creatori de Ex-libris basarabeni. Mic dicţionar. Notă asupra ediţiei, studiu-postfaţă, ed. Magna-Princeps, Chişinău, 2011;

Vladimir Beşleagă: „Îndoiala a fost şi rămâne principiul meu de viaţă...” (Colecţia „Dialoguri la focul din vatră”), ed. Prut Internaţional, Chişinău, 2014;

Limba vechilor cazanii. Povestea carnetului de la Mărășești al poetului Alexei Mateevici, ed. Atelier, Chișinău, 2017.

Ediţii îngrijite:

Petru Movilă. Despre taina cununiei. Cuvânt înainte (pag. 5-25), notă asupra ediţiei (26-27) şi postfaţă (61-83), ed. Ştiinţa, Chişinău, 1996;

Thomas Mayne Reid. Călăreţul fără cap. Notă asupra ediţiei şi tabel cronologic, ed. Litera, Chişinău, 1997 (în 2 vol.);

Nicolai Costenco. Elegii păgâne. Poezii şi poeme. Notă asupra ediţiei, tabel cronologic (pag. 3-18), ed. Litera, Chişinău, 1998;

Nicolai Costenco. Povestea Vulturului. Memorii. Cartea I. Îngrijirea textului (în colaborare cu C. Costenco), notă asupra ediţiei, postfaţă, ed. Arc, Chişinău, 1998;

Ion Melnic. Roagă-te. Cântece pentru coruri omogene pe versuri de Alexei Mateevici. Notă asupra ediţiei, postfaţă, ed. Atelier, Chişinău, 2007;

Emil Nicula. Scrieri alese. Poezie, proză, publicistică. Notă asupra ediţiei, tabel cronologic, ed. Atelier, Chişinău, 2009;

Sava Nicula. Amintiri şi evocări. Notă bibliografică, cuvânt înainte, ed. Atelier, Chişinău, 2010;

Sava Nicula. Flori de toamnă. Versuri. Notă biobibliografică, ed. Atelier, Chişinău, 2012;

Nicolai Costenco. Un cavaler al poeziei. Colecția „Personalități notorii”. Selecţie, alcătuire, notă asupra ediţiei, tabel cronologic, ed. Ştiinţa, Chişinău, 2014;

„...scriitorul este primul avocat în fața lui Dumnezeu...”. Vasile Vasilache ...în dialog cu Ion Ciocanu. Seria Magister dixit. Caietele Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”. Coordonare și notă asupra ediției, ed. Atelier, Chișinău, 2016;

Vasile Vasilache. Un filozof al literelor basarabene. Colecția „Personalități notorii”. Selecţia și îngrijirea textelor, coordonare, tabel cronologic, ed. Ştiinţa, Chişinău, 2017;

Alexei Mateevici. Un poet al renașterii basarabene. Colecția „Personalități notorii”. Selecţia și îngrijirea textelor, alcătuire și coordonare, tabel cronologic, notă asupra ediției, ed. Știința, Chişinău, 2018.

Premii:

Premiul pentru excelenţă în studiu şi colecţie / Concursul Internaţional de Ex-libris „Personaje eminesciene”, organizat de Asociaţia Română pentru Ex-libris, Oradea (1996);

Premiul pentru cea mai bună lucrare originală (setul bibliofil „Vreme trece, vreme vine… Expoziţie itinerantă de cărţi şi publicaţii periodice, ediţii rare şi bibliofile”), Concursul organizat de Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, Chișinău, 2000;

Premiul pentru promovarea valorilor culturale româneşti / Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, Alba Iulia-Sebeş, 2003;

Premiul „Vasile Coroban” al Salonului Internaţional de Carte, Chişinău, 2015.