Fondată in 1920

Nicolae

Leahu

Născut: 20 iulie 1963, Bădicul Moldovenesc, Cahul.

Studii: Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Filologie (1985).

Debut editorial: Mișcare browniană,1993.

Cărți publicate:

Mișcare browniană, versuri, ed. Hyperion, Chișinău,1993;

Personajul din poezie, ed. Cartier, Chișinău, 1997;

Poezia generaţiei ’80, studiu critic, ed. Carier, Chișinău, 2000;

Erotocriticon, eseu ludic, ed. Timpul, Iași, 2001;

Comedia cumană și vodevilul peceneg, eseu, Iași, 2008;

Nenumitul, poeme, ed. Editura Fundaţiei Culturale Poezia, Iași, 2008;

Aia, poeme, ed. Cartier, Chișinău, 2010;

Autorul, personajul şi eroinele, eseu, ed. Arc, Chișinău, 2013,

Cronograful de la Bălțiburg, poeme, ed. Junimea, Iași, 2019.

Premii:

Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova.