Fondată in 1920

membrii

uniunii scriitorilor

din Moldova

Manole

Neagu

Născut: 14 august 1950, Manta, Cahul.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere (1976).

Debut editorial: Trei Scufiţe, trei fetiţe (2001).

Irina

Nechit

Născut: 1 ianuarie 1962, Antonești, Cahul.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalistică (1984).

Debut editorial: Șarpele mă recunoaște (1992).

Ecaterina

Negară

Născut: 22 februarie 1966, Puţintei, Orhei.

Studii: None

Debut editorial: Interior cu vultur (1997).

Nicolae

Negru

Născut: 14 octombrie 1948, Ciutulești, Florești

Studii: : Institutul Politehnic din Chișinău, Facultatea de Economie (1970).

Debut editorial: Revine Marea Sarmaţiană și ne întoarcem în Carpaţi, 1998.

Nicu (Nicolae)

NICOLAESCU (Ciobanu)

Născut: 18 decembrie 1983, satul Molești, raionul Ialoveni.

Studii: Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Facultatea de Jurnalism şi Știinţe ale Comunicării (2008).

Debut editorial: Supusul Satanei vol. I (roman), Ed. Grafema Libris, Chișinău, 2008.

Ghenadie

Nicu

Născut: 13 februarie 1963, Bălţi.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie (1985).

Debut editorial: Calmant pentru Alter ego (1992).

Constantin

Olteanu

Născut: 15 octombrie 1959, Baurci Moldoveni, Cahul.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Ziaristică (1983).

Debut editorial: Pachete cu zăpadă, 1991.

Tudor

Palladi

Născut: 6 iunie 1946, Bălănești, Nisporeni.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie (1969).

Debut editorial: Plăpând ca un colte (1990).

Victor

Pânzaru

Născut: 4 februarie 1953, Dragoș Vodă, Drochia

Studii: A absolvit Universitatea de Stat „Peters Stucika” din Riga, filologie letonă.

Debut editorial: Muzeul seminţelor (1984).

Claudia

Partole

Născut: 14 iunie 1955, Cotova, Drochia.

Studii: Universitatea de Stat, facultatea Filologie (jurnalistică).

Debut editorial: Mahalaua veselă, proză, Editura „Literatura Artistică”, Chișinău, 1982.