Fondată in 1920

membrii

uniunii scriitorilor

din Moldova

Ghenadie

Nicu

Născut: 13 februarie 1963, Bălţi.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie (1985).

Debut editorial: Calmant pentru Alter ego, 1992.

Constantin

Olteanu

Născut: 15 octombrie 1959, Baurci Moldoveni, Cahul.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Ziaristică (1983).

Debut editorial: Pachete cu zăpadă, 1991.

Pavel

Păduraru

Născut: 9 august 1976, Chişinău.

Studii: A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de Stat.

Debut editorial: La braţ cu opoziţia, 1998.

Tudor

Palladi

Născut: 6 iunie 1946, Bălănești, Nisporeni.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie (1969).

Debut editorial: Plăpând ca un colte, 1990.

Victor

Pânzaru

Născut: 4 februarie 1953, Dragoș Vodă, Drochia

Studii: A absolvit Universitatea de Stat „Peters Stucika” din Riga, filologie letonă.

Debut editorial: Muzeul seminţelor, 1984.

Claudia

Partole

Născut: 14 iunie 1955, Cotova, Drochia.

Studii: Universitatea de Stat, facultatea Filologie (jurnalistică).

Debut editorial: Mahalaua veselă, 1982.

Dumitru

Pasat

Născut: 25 februarie 1951, Bolșaia Sia, Turaceak, reg. Altai, Siberia.

Studii: Universitatea de Stat din Chișinău, Facultatea de Litere (1979).

Debut editorial: Eminescu și fascinaţia cărţii, 2002.

Vlad

Pâslaru

Născut: 24 ianuarie1948, Crocmaz, Ștefan-Vodă.

Studii: Universitatea Pedagogică Ion Creangă din Chișinău, Filologie, 1971.

Debut editorial: Celălalt obraz, 2007.

Sergiu

Pavlicenco

Născut: 4 februarie 1949, Puhăceni, Anenii Noi.

Studii: Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova, Facultatea de Limbi Străine (1972).

Debut editorial: Romancieri spanioli din secolul al XIX-lea, 1990.

Pavel

Pelin

Născut: 4 octombrie 1948, Satul Nou (azi Novosiolovka), Sarata, reg.Odesa, Ucraina).

Studii: None

Debut editorial: Ce dragoste veche – Actorii, 1983.