Fondată in 1920

membrii

uniunii scriitorilor

din Moldova

Alexandru

Burlacu

Născut: 8 iunie 1954, Chitai, Chilia, Ucraina.

Studii: Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Facultatea de Litere (1977).

Debut editorial: Scriitori de la „Viaţa Basarabiei” (în colab.), 1990.

Alexandru

Buruiană

Născut: 25 noiembrie 1980, Chișinău.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere (2007).

Debut editorial: Certificat de deces, 2002.

Leo

Butnaru

Născut: 5 ianuarie 1949, Negureni, Telenești.

Studii: Licenţiat în jurnalism şi filologie al Universităţii din Moldova (Chişinău, 1972)

Debut editorial: Aripă în lumină, 1976.

Val

Butnaru

Născut: 17 aprilie 1955, Chişinău.

Studii: A absolvit Universitatea de Stat din Chişinău, Facultatea de Ziaristică, 1980.

Debut editorial: Saxofonul cu frunze roșii, 1998.

Valentina

BUZILĂ

Născut: 28 decembrie 1942, Trebisăuţi, Briceni.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de Limbi Străine (1968).

Debut editorial: Miguel Delibes, Șobolanii (traducere), 1977

Gheorghe

Calamanciuc

Născut: 7 februarie 1945, Mihoreni, Ţinutul Herţei, fostul jud. Dorohoi, actualmente în Ucraina.

Studii: Absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii de Stat "Al. Russo", Bălţi, R. Moldova (1970).

Debut editorial: Ultima noapte de mileniu cu un copil îmbătrânit, 1998.

Lilia

Calancea

Născut: 13 septembrie 1977, or. Strășeni.

Studii: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău, specialitatea traducător.

Debut editorial: Regina nopții, 2014.

Silvia

Caloianu

Născut: None

Studii: Licenţiată a Facultăţii de Litere (Universitatea de Stat din Chişinău).

Debut editorial: semne distinctive, 1996.

Vasile

Căpățână

Născut: 6 mai1946, Cernoleuca, Edineţ.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Limbi Străine și cea de Artă Teatrală (facultativ) (1968).

Debut editorial: Mărul vieţii, 1993.

Olga

Căpățână

Născut: 30 iunie 1955, Lencăuţi, Edineţ.

Studii: Institutul Pedagogic din Bălţi, Facultatea Filologie (1978).

Debut editorial: Cartea memoriei celor căzuţi în Afganistan, 1997.