Fondată in 1920

membrii

uniunii scriitorilor

din Moldova

Alexandru

Buruiană

Născut: 25 noiembrie 1980, Chișinău.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere (2007).

Debut editorial: Certificat de deces, 2002.

Leo

Butnaru

Născut: 5 ianuarie 1949, Negureni, Telenești.

Studii: Licenţiat în jurnalism şi filologie al Universităţii din Moldova (Chişinău, 1972)

Debut editorial: Aripă în lumină (poezie), Cartea moldovenească, Ch., 1976

Val

Butnaru

Născut: 17 aprilie 1955, Chişinău.

Studii: A absolvit Universitatea de Stat din Chişinău, Facultatea de Ziaristică, 1980.

Debut editorial: Procedeul de ju jitsu, 1987.

Valentina

BUZILĂ

Născut: 28 decembrie 1942, Trebisăuţi, Briceni.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de Limbi Străine (1968).

Debut editorial: None

Gheorghe

Calamanciuc

Născut: 7 februarie 1945, Mihoreni, Ţinutul Herţei, fostul jud. Dorohoi, actualmente în Ucraina.

Studii: Absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii de Stat "Al. Russo", Bălţi, R. Moldova (1970).

Debut editorial: Ultima noapte de mileniu cu un copil îmbătrânit (dramaturgie, 1998)

Silvia

Caloianu

Născut: None

Studii: Licenţiată a Facultăţii de Litere (Universitatea de Stat din Chişinău).

Debut editorial: semne distinctive, 1996.

Vasile

Căpățână

Născut: 6 mai1946, Cernoleuca, Edineţ.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Limbi Străine și cea de Artă Teatrală (facultativ) (1968).

Debut editorial: Mărul vieţii, Ch., 1989; Buc., 1993.

Olga

Căpățână

Născut: 30 iunie 1955, Lencăuţi, Edineţ.

Studii: Institutul Pedagogic din Bălţi, Facultatea Filologie (1978).

Debut editorial: Cartea memoriei celor căzuţi în Afganistan, Ch., 1997.

Vlad

Caraman

Născut: 1 aprilie 1978, Horjeşti, Hânceşti.

Studii: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău.

Debut editorial: „În preajma revoluţiei” de Constantin Stere. Elemente de poetică a Bildungsromanului, 2009.

Petru

Cărare

Născut: 13 februarie1935, Zaim, Căușeni.

Studii: Școala Centrală Comsomolistă din Moscova, Facultatea de Jurnalistică (1956).

Debut editorial: Soare cu dinţi (poezii umoristice), 1962.