Fondată in 1920

Vasile

Căpățână

Născut: 6 mai1946, Cernoleuca, Edineţ.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Limbi Străine și cea de Artă Teatrală (facultativ) (1968).

Debut editorial: Mărul vieţii, 1993.

Cărți publicate:

Mărul vieţii, Chișinău, 1989; (ediția a II-a București, 1993);

Triunghiul iubirii, poezie, teatru, parapsihologie, ed. Tipomir & Biodova, TarguMureș, , 1994;

Icoana ta, ed. Biodova, București, 1995;

Izvoarele luminii, poeeme, ed. Biodova, București, 2008;

101 poeme, ed. Biodova, București, 2010.

Premii: