Fondată in 1920

membrii

uniunii scriitorilor

din Moldova

vladimir

Hotineanu

Născut: 1 octombrie 1950, Kâzâl-Orda, Republica Kazahstan.

Studii: A absolvit Universitatea de Medicină „N. Testimițeanu”, 1974.

Debut editorial: Cu dor de Basarabia: (Cronica unei familii de basarabeni), 2018.

Horia

Hristov

Născut: 3 noiembrie 1977, Cimișlia.

Studii: Academia de Arte Frumoase din Chișinău, Facultatea Teatrală, secţia Dramaturgie și Scenaristică (2001).

Debut editorial: Cineva, 1998.

Ion

Iachim

Născut: 1 ianuarie 1950, Cornova, Ungheni.

Studii: Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Moldova, Facultatea de Filologie (1972).

Debut editorial: Întoarcerea la mare, 1983.

Rodica

Iuncu

Născut: 23 februarie 1952, Larga, Cahul.

Studii: A absolvit Şcoala Specială de Muzică „E. Coca” a Conservatorului din Chişinău (astăzi Liceul de Muzică „C. Porumbescu”), 1970; licenţiată a Facultăţii de Filologie, secţia de jurnalism a Universităţii de Stat din Chişinău, 1975.

Debut editorial: Spectacolul scenei şi al vieţii, 2007.

Zina

Izbaș

Născut: 15 noiembrie 1954, s. Heleşteni, com. Marinici, r-nul Nisporeni.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, facultatea filologie cu specializare în jurnalistică (1978).

Debut editorial: Dragă, Tu, 1998.

Nina

Josu

Născut: 17 februarie 1953, Ţiganca, Cahul.

Studii: Studii la Institutul de Literatură „M. Gorki” din Moscova (1976).

Debut editorial: La șezători,1975.

Oleg

krasnov

Născut: 9 mai 1963, Chișinău.

Studii: Universitatea de Stat, Facultatea de Matematemică și Universitatea Slavă, Facultatea de Filologie.

Debut editorial: Репетитор, 2013.

Victor

ladaniuc

Născut: 1940, Colicăuți, Briceni.

Studii: Universitatea din Cernăuți, Facultatea de filologie româno-germană (1962).

Debut editorial: Cu același crez, 1981.

Andrei

Langa

Născut: 14 iulie 1965, Milești, Nisporeni.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Ziaristică (1991).

Debut editorial: Caietele Sarmis,1989;

Nicolae

Leahu

Născut: 20 iulie 1963, Bădicul Moldovenesc, Cahul.

Studii: Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Filologie (1985).

Debut editorial: Mișcare browniană,1993.