Fondată in 1920

membrii

uniunii scriitorilor

din Moldova

Vlad

Caraman

Născut: 1 aprilie 1978, Horjeşti, Hânceşti.

Studii: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău.

Debut editorial: „În preajma revoluţiei” de Constantin Stere. Elemente de poetică a Bildungsromanului, 2009.

Tamara

Cărăuș

Născut: 25 februarie 1972, Hârtopul Mare, Orhei.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie (1996), Universitatea din București, Facultatea de Filozofie (2001).

Debut editorial: Tzara mea, 2000.

Iuliu

Cârchelan

Născut: 25 decembrie 1936, Alexandru Ioan Cuza, Cahul.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie (1960).

Debut editorial: Poarta Soarelui, 1969.

Dorin

Cârchelan

Născut: 1 iulie 1966, Chișinău.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Limbi Străine, secţia limba și literatura franceză (1991).

Debut editorial: Ultima cruciadă, 1988.

Oleg

Carp

Născut: 19 decembrie 1976, Chișinău.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalism și Știinţe ale Comunicării (2001).

Debut editorial: Drumul de plastilină, 2003.

Ion

Cațaveică

Născut: 5 iunie1951, Bocani, Fălești.

Studii: Institutul Pedagogic „Al. Russo” din Bălţi.

Debut editorial: Măsura de laudă, 1983.

Silvia

Celac

Născut: 22 octombrie1948, Pelinia, Râșcani.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie (1971).

Debut editorial: Daniveia,1979.

Margareta

Cemârtan-Spânu

Născut: 19 noiembrie 1942, Mihăileni, plasa Râşcani, jud.Bălţi.

Studii: Colegiul de Comerţ.

Debut editorial: Lupii, 2006.

Constantin

Cheianu

Născut: 21 septembrie 1959, Trușeni, Strășeni.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere (1982).

Debut editorial: Luministul, 1998.

Galina

Chiciuc

Născut: 1ianuarie 1958, Vorniceni, Strășeni.

Studii: Universitatea Pedagogică Ion Creangă din Chișinău, Facultatea de Filologie (1981).

Debut editorial: Suspensie, 1992.