Fondată in 1920

Grigore

Chiper

Născut: 16 aprilie 1959, Copanca, Căușeni.

Studii: Licenţiat al facultăţii de filologie a Universităţii de Stat din Chişinău (1981).

Debut editorial: Abia tangibilul, 1990.

Cărți publicate:

Abia tangibilul, poezie, ed. Literatura artistică, Chişinău, 1990 (Almost the Tangible, poetry);

Aici, în falset, poezie, ed. Hyperion, Chişinău, 1991 (Here, in Falsetto, poetry);

Perioada albastră, poezie, ed. Fundaţia culturală română, Bucureşti, 1996 (The blue Period, poetry);

Violoncelul şi alte voci, proză scurtă, ed. Augusta, Timişoara, 2000 (Cello and Other Voices, short prosa);

Cehov, am cerut obosit, poezie, ed. Cartier, Chişinău, 2001 (Chekhov, I demanded Wearily, poetry);

Turnul de fildeş înclinat, poezie, ed. Vinea, Bucureşti, 2005 (The Ivory Tower Bent, poetry);

Proza lui Liviu Rebreanu. Secretul capodoperelor, istorie literară, ed. Arc, Chișinău, 2009;

Roman-simulacru, poezie, ed. Limes, Cluj, 2010 (Feint novel, poetry)

Cărări înapoi, antologie de poezie, ed. Tipo-Moldova, Iaşi, 2013 (Paths back, anthology of poetry);

Poezia basarabeană optzecistă. Schimbare de paradigmă, eseu, ed. Tipo Moldova, Iași, 2013

Nipul de sub picioare, proză, ed. Tracus Arte, București, 2014 ;

Formalități, poezie, ed. Charmides, Bistrița, 2015;

Absintos. Nori de cerneală, ed. Arc, Chişinău, 2015;

Opera poetică, ed. Paralela 45, Pitești, 2017;

Faţa poeziei şi măştile poeziei, ed. Arc, Chişinău, 2019.

Premii:

Premiul Naţional al Tineretului, 1991.

Premiul Uniunii Latine (Paris), 1997.

Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova, 1998, 2002, 2014.

Premiul filialei Chişinău a USR, 2014.

Laureat al Premilui Balcanica, Brăila, 2017.