Fondată in 1920

Olga

Căpățână

Născut: 30 iunie 1955, Lencăuţi, Edineţ.

Studii: Institutul Pedagogic din Bălţi, Facultatea Filologie (1978).

Debut editorial: Cartea memoriei celor căzuţi în Afganistan, 1997.

Cărți publicate:

Cartea memoriei celor căzuţi în luptele pentru independenţa și integritatea Republicii Moldova, ed. Presa, Chișinău, 2000;

Antract, ed. Pontos, Chișinău, 2001;

Tristeţea ochilor de cerb, versuri, ed. Pontos, Chișinău, 2002;

Colind afgan, proză, ed. Pontos, Chișinău, 2002;

Afganistan - Raza mea sălbatică de soare, roman, ed. Pontos, Chișinău, 2014;

Mintea satului cea de pe urmă, proză, ed. ARC, Chișinău, 2019.

Premii: