Fondată in 1920

Maria

Pilchin

Născut: 26 ianuarie1982, satul Răuţel, raionul Făleşti.

Studii: Facultatea de Litere (licenţa), Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea de Limbi şi Literaturi străine (masterat), Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea de Business şi Administrarea afacerilor (licenţa), Academia de Studii Economice din Moldova.

Debut editorial: De mână cu Marele Joker, 2013.

Cărți publicate:

De mână cu Marele Joker. Eseuri literare, Chişinău, ed. Prut Internaţional, 2013;

Poeme pentru Ivan Gogh, poeme, Piteşti, ed. Paralela 45, 2015;

Praguri critice, critică şi eseu literar, TipoMoldova, Iaşi, 2013;

Zarathustra e femeie, poeme, ed. Cartea Românească, Chișinău, 2018;

Poezie, eros și putere, eseu, ed. Prut, Chișinău, 2018.

Autoare a trei manuale de literatură universală pentru şcoala naţională şi cea alolingvă (în colaborare), autoare a peste 100 de articole, studii şi eseuri literare

Premii:

Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria A „Literatură”, conferit de președintele României Klaus-Werner Iohannis, 2018.

Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru Cartea de eseu, critică și istorie literară, 2018.

Premiul „Mircea Ciobanu” pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România, Bucureşti, 2016.

Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, categoria Tineri cercetători, „Pentru critică literară”, 2013.

Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru Debut, 2013 ş.a.