Fondată in 1920

Aurelian

Dănilă

Născut: 19 ianuarie 1948, Frumoasa, Orhei.

Studii: Institutul de Arte „Gavriil Musicescu” din Chișinău, Școala superioară de partid din Leningrad (Facultatea de Ziaristică).

Debut editorial: Opera basarabeană, 1995.

Cărți publicate:

Opera basarabeană, ed. Enciclopedică Gheorghe Asachi, Chișinău, 1995,

Maria Cebotari în amintiri, cronici și imagini, s.n., Chișinău, 2000,

Dialoguri cu Alexandru Samoilă, Departamentul Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi, Chișinău, 2001,

Lilia Amarfii – prinţesa operetei, ed. Enciclopedică, București, 2002,

Opera din Chișinău: Privire retrospectivă, ed. Prut Internațional, Chișinău, 2005.

Premii:

Premiului Naţional în domeniul Literaturii și Artei (2002).