Fondată in 1920

Ion

Diviza

Născut: 7 februarie 1955, Stolniceni, Hâncești.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Ziaristică.

Debut editorial: Tinerică mi-am luat, 1998.

Cărți publicate:

Tinerică mi-am luat, epigrame, Chișinău, 1998;

Săgetat de o idee, epigrame, Tipografia Centrală, Chișinău, 2000;

Pilat din ... poantă, epigrame, ed. Prut internațional, Chișinău, 2002;

Komicaze, epigrame, Chișinău, 2005.

Premii:

Premiul special al Uniunii Scriitorilor din Moldova (2000);

Marele Premiu al Festivalului „Bachus – 97” (Focșani);

premiile Festivalului Naţional „Eterna epigramă” (Cluj-Napoca, ediţiile (1997, 1998 și 1999).