Fondată in 1920

Nina

Corcinschi

Născut: 20 sepembrie 1979, Dişcova, Orhei.

Studii: Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”.

Debut editorial: Poezie şi publicistică. Interferenţa limbajelor, 2008.

Cărți publicate:

Poezie şi publicistică. Interferenţa limbajelor. Tipografia Centrală, Chişinău, 2008;

Poezie şi publicistică. Interferenţa limbajelor. Tipografia Centrală, Chişinău, 2008;

Arcul voltaic. Textul ca lume (i)mediată. Biblioteca Hasdeu, Chişinău, 2012 (ed. a II-a ed. Eikon, Bucureşti, 2016);

Cărţile care mă iubesc, ed. Junimea, Iaşi, 2016;

Cartea din mâna lui Hamlet. Andrei Ţurcanu de vorbă cu Nina Corcinschi. ed. Cartier, Chișinău, 2017;

Aliona Grati, Nina Corcinschi. Dicţionar de teorie literară. Concepte operaţionale şi instrumente de analiză a textului literar. ed. Arc, Chişinău, 2017;

Narațiuni ale erosului, critică, ed. Cartier, Chișinău, 2019.

Premii:

2013 - Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru critică literară ( în baza volumului Arcul voltaic. Textul ca lume (i)mediată, 2012).

2010 şi 2012- Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru studii de critică şi istorie literară.

2008 - Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor pentru volumul de critică Poezie şi publicistică. Interferenţa limbajelor, 2008.