Fondată in 1920

Ion

Gagim

Născut: 31 mai 1954, Onişcani, Călăraşi.

Studii: Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi.

Debut editorial: Omul în faţa muzicii, 2000.

Cărți publicate:

Omul în faţa muzicii, ed. Presa Universitară Bălţeană, Bălţi, 2000;

Dimensiunea psihologică a muzicii, ed. Timpul, Iaşi, 2003;

Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale, ed. ARC, Chişinău, 1996; ediţia a II-a - 2004; ediţia a III-a – 2007;

Dicţionar de Muzică, ed. Ştiinţa, Chişinău, 2008;

Muzica şi Filosofia, ed. Ştiinţa, Chişinău, 2009;

Sub semnul muzicii, ed. Ştiinţa, Chişinău, 2009;

Metodica educaţiei muzicale, ed. Ştiinţa, Chişinău, 2003;

Gheorghe Mustea şi lumea muzicii sale, ed. Ştiinţa, Chişinău, 2012;

Experienţe metafizice, ed. Ştiinţa, Chişinău, 2012;

Studii de filosofia educaţiei, s.n., Bălți, 2017.

Premii: