Fondată in 1920

Ion

Găină

Născut: 30 octombrie 1962, Sălcuţa, Căușeni.

Studii: Universitatea Pedagogică Ion Creangă din Chișinău (1984).

Debut editorial: Binecuvântarea, 1997.

Cărți publicate:

Binecuvântarea, ed. Luminătorul, Chișinău, 1997;

Cuvântul, ABC-ul tânărului creator, ed. Museum, Chișinău, 1998;

Teiul desculţ, versuri și gânduri, ed. Bons Offices, Chișinău, 2003, 2004;

Dorul împlinirii, s.n., Chișinău, 2006;

Respiraţie necesară, s.n., Chișinău, 2009;

Trecere prin cuvânt, s.n., Chișinău, 2009;

101 poeme, ed. Biodova, București, 2012.

Premii:

Om Emerit din Republica Moldova (2001).