Fondată in 1920

Emilian

Galaicu-Păun

Născut: 22 iunie 1964, s. Unchiteşti, com. Cuhureştii de Sus, r. Floreşti.

Studii: Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Chişinău (1986).

Debut editorial: Lumina proprie, 1986.

Cărți publicate:

(POEZIE)

Lumina proprie, ed. Literatura Artistică, Chişinău, 1986;

Abece-Dor, ed. Literatura Artistică, Chişinău, 1989;

Levitaţii deasupra hăului, ed. Hyperion, Chişinău, 1991;

Cel bătut îl duce pe Cel nebătut, ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994;

Yin Time, ed. Vinea, Bucureşti, 1999 (tradusă în limba germană de Hellmut Seiler, Pop-Verlag, Ludwigsburg, 2007);

Gestuar, ed. Axa, Botoşani, 2002;

Yin Time (neantologie), ed. Litera, Chişinău, 2004;

Arme grăitoare, ed. Cartier, Chişinău, 2009;

A-Z.best, ed. Arc, Chişinău, 2012;

Arme grăitoare, antologie (ediţie ne varietur), ed. Cartier, Chişinău, 2015;

A (II) + eu / Apa.3D, ed. Cartier, 2019.

(PROZĂ)

Gesturi (Trilogia nimicului), ed. Cartier, Chişinău, 1996;

Țesut viu. 10 x 10, ed. Cartier, Chişinău, 2011, 2014;

(ESEU)

Poezia de după poezie, ed. Cartier, Chişinău, 1999.

(TRADUCERI)

Jean-Michel Gaillard, Anthony Rowley, Istoria continentului european, ed. Cartier, Chişinău, 2001;

Robert Muchembled, Oistorie a diavolului, ed. Cartier, Chişinău, 2002;

Mario Turchetti, Tirania şi tiranicidul, ed. Cartier, Chişinău, 2003;

Michel Pastoureau, O istorie simbolică a Evului Mediu occidental, ed. Cartier, Chişinău, 2004;

Michel Pastoureau, Albastru. Istoria unei culori, ed. Cartier, Chişinău, 2006;

Michel Pastoureau, Ursul. Istoria unui rege decăzut, ed. Cartier, Chişinău, 2007;

Roland Barthes, Jurnal de doliu, ed. Cartier, Chişinău, 2009;

Edward Lear, ScrippiusPip, ed. Arc, Chişinău, 2011;

Michel Pastoureau, Negru. Istoria unei culori, ed. Cartier, Chişinău, 2012.

Premii:

Premiul Tineretului din Republica Moldova.

Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova.

Premiul special al Uniunii Scriitorilor din România.

Premiul revistei „Cuvântul“.

Premiul Ministerului Culturii din Republica Moldova.

Premiul Uniunii Latine.

Certificate of Honour for Translation, Londra.

Premiul Naţional al Republicii Moldova.