Fondată in 1920

Violina

Galaicu

Născut: 13 iunie 1961, Costeşti, Hânceşti.

Studii: A absolvit Institutul de Stat al Artelor „G. Musicescu” (actualmente Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice) din Chişinău.

Debut editorial: Dimensiunea etnică a creaţiei muzicale (în lumina tradiţiei româneşti), 1998

Cărți publicate:

Dimensiunea etnică a creaţiei muzicale (în lumina tradiţiei româneşti), Chişinău, Arc, 1998;

(coautor) Arta muzicală din Republica Moldova. Istorie şi modernitate, Chişinău, Grafema Libris, 2009;

Filonul bizantin în cultura muzicală naţională (dimensiuni şi etape ale valorizării din vechime până în pragul modernităţii), Chişinău, Cartier, 2016.

Premii:

Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2009;

premii ale Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Republica Moldova (între anii 2000-2015).