Fondată in 1920

membrii

uniunii scriitorilor

din Moldova

Traian

Vasilcău

Născut: 2 aprilie 1969, Viişoara, Edineţ.

Studii: A absolvit Universitatea Pedagogică „Ion Creangă" din Chişinău, Facultatea de Istorie.

Debut editorial: Poemele regretelor tîrzii, 1995.

Larisa

Verdeș

Născut: 22 august 1969, Criuleni, Dubăsari.

Studii: A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Moldova, 1992.

Debut editorial: Ochiul ezoteric, 2002.

Renata

Verejanu

Născut: 22 octombrie1947, c. Verejeni, Ocniţa.

Studii: Academia de Studii Economice şi Universitatea Tehnică de Stat din Moldova, Facultatea de Inginerie Economică, 1970, Institutul de Literatură “Maxim Gorki” (1974-1980).

Debut editorial: Până la dragoste, 1979.

Ion

Vicol

Născut: 12 martie 1947, com. Bădicu-Moldovenesc, Cahul.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Ziaristică.

Debut editorial: La noi la stăncuț, 1976.

Dragoș

Vicol

Născut: 26 iunie, Cahul.

Studii: A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii din București (1995).

Debut editorial: Vânătoarea de bouri sau Descălecarea Țării Moldovei, 1990.

Ion

Vieru

Născut: 7 decembrie 1941, Pelenia, județul Bălți, România.

Studii: Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Chişinău (1965).

Debut editorial: O palmă de cer, 1969.

Elena

Vizir

Născut: 29 iunie 1961, Ciorna, Rezina.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere (1985).

Debut editorial: Libretto, 1999.

Igor

Volnițchi

Născut: 10 iunie 1977, satul Bădiceni, raionul Soroca.

Studii: A absolvit jurnalismul şi ştiinţele comunicării la Universitatea de Stat din Moldova.

Debut editorial: Istoria partidelor din Republica Moldova, 2010.

Diana

Vrabie

Născut: 2 martie 1976, Soroca.

Studii: Studii de licență (1994-1998), masterat (1998-1999), doctorat (200-2004) la Facultatea de Litere, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași.

Debut editorial: Urme pe nisip, 2005.

Valentin

Zaha

Născut: 31 ianuarie 1959, Cotiujenii Mari, Şoldăneşti.

Studii: A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Moldova (1981).

Debut editorial: Haos galben, 1998.