Fondată in 1920

Arhivă

ZIUA NAȚIONALĂ A CULTURII, ZIUA COMEMORĂRII POETULUI MIHAI EMINESCU

Muzeul Național de Literatură „M. Kogălniceanu”, Uniunea Scriitorilor din Moldova și Institutul Cultural Român „M. Eminescu” au organizat mai multe evenimente dedicate Zilei Naționale a Culturii și Zilei comemorării poetului Mihai Eminescu.

Evenimentele au debutat printr-o discuție a studenților pe marginea expoziției de (c)arte „Supremele universități ale verbului...”. Leo Butnaru la 70 de ani. (Intrări noi în colecțiile Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”).

A urmat, conform tradiției, depuneri de flori la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor din Parcul „Ștefan cel Mare și Sfânt” și un recital al colegilor scriitori. Dintre cei care au luat cuvântul îi amintim pe Teo Chiriac, Vladimir Beșleagă, Lidia Hlib, precum și oaspeții din Cernăuți și România: Vasile Tărâțeanu și Octavian Onea. Moderatorii întâlnirii au fost Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova și Valeriu Matei, președintele Institutului Cultural Român „M. Eminescu”.

De la ora 12.00, în Sala cu cămin a Casei Scriitorilor, a avut loc inaugurarea expoziției de cărți, fotografii și documente literare „Aron Pumnul și Mihai Eminescu” (Din colecțiile Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”) și Simpozionul Științific Național „Îmbracă-te în doliu, frumoasă Bucovină”. Aron Pumnul (200 de ani de la naștere) – Mihai Eminescu. Moderatorul simpozionului a fost Vasile Malanețchi, directorul Muzeului Național de Literatură „M. Kogălniceanu”.

Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, a subliniat importanța întâlnirii dintre Aron Pumnul și Mihai Eminescu, dar a precizat cu acest prilej starea critică în care se află casele memoriale din Cernăuți, mormintele, monumentele publice. Valeriu Matei, președintele Institutului Cultural Român „M. Eminescu”, a vorbit amplu despre lupta pe care cei doi au dus-o cu toți contestatarii lor, axându-se în special pe polemica dintre Eminescu și basarabeanul Dimitrie Petrino, care îl atacase post mortem pe Aron Pumnul. Vasile Tărâțeanu a prezentat situația casei lui Aron Pumnul, iar Octavian Onea a vorbit despre influența poeziei lui Hasdeu asupra operei eminesciene. Au mai luat cuvântul și colegii din Chișinău, prezenți la eveniment.

Ziua Națională a Culturii și Ziua comemorării poetului Mihai Eminescu

Program

Aureliu Busuioc - 90 de ani de la naștere

Vineri, 26 octombrie curent, în sala „Gheorghe Cincilei” din Casa Scriitorilor, a avut loc un eveniment, consacrat împlinirii a 90 de ani de la nașterea scriitorului Aureliu Busuioc. Manifestarea a fost deschisă de Dl Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor. Dl Vasile Malanețchi, directorul Muzeului Național de Literatură „Mihai Kogălniceanu”, a prezentat expoziția fotodocumentară despre creația, viața și activitatea scriitorului. Au mai vorbit Victoria Fonari, Vladimir Beșleagă, Val Butnaru, Ion Ciocanu, Eugenia David, traducătorul Vlad Chirinciuc, Vasile Iftime din Iași.

Expoziția fotodocumentară „Singur în fața dragostei” poate fi vizionată zilnic, cu excepția weekend-ului, între orele 10.00-18.00 la Muzeul Național de Literatură „M. Kogălniceanu” (str. 31 august 1989, nr.98, et.1, sala „Gh. Cincilei”).

Festivalul Internațional de Poezie și Epigramă „Romeo și Julieta la Mizil”

Înscrierea se face fie pe www.romeojulietalamizil.ro sau prin poştă: prof. Laurenţiu Bădicioiu, Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, str. N. Bălcescu, nr.131, Mizil, Prahova, cod 105800, cu menţiunea: pentru „Romeo şi Julieta la Mizil”, ed. a XII-a.

Centenarul Marii Uniri

Uniunea Scriitorilor din Moldova și Muzeul Național de Literatură „M. Kogălniceanu” organizează vineri, 30 noiembrie 2018, cu începere de la ora 12.00, în Sala cu Cămin, un moment festiv consacrat Centenarului Marii Uniri.

Aureliu Busuioc la 90 de ani (aviz)

Vineri, 26 octombrie curent, în sala „Gheorghe Cincilei” din Casa Scriitorilor, a avut loc un eveniment, consacrat împlinirii a 90 de ani de la nașterea scriitorului Aureliu Busuioc. Manifestarea a fost deschisă de Dl Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor. Dl Vasile Malanețchi, directorul Muzeului Național de Literatură „Mihai Kogălniceanu”, a prezentat expoziția fotodocumentară despre creația, viața și activitatea scriitorului. Au mai vorbit Victoria Fonari, Vladimir Beșleagă, Val Butnaru, Ion Ciocanu, Eugenia David, traducătorul Vlad Chirinciuc, Vasile Iftime din Iași.

Expoziția fotodocumentară „Singur în fața dragostei” poate fi vizionată zilnic, cu excepția weekend-ului, între orele 10.00-18.00 la Muzeul Național de Literatură „M. Kogălniceanu” (str. 31 august 1989, nr.98, et.1, sala „Gh. Cincilei”).

S-a stins din viaţă NICOLAE RĂILEANU

La vârsta de 68 de ani s-a stins din viață Nicolae Răileanu, un mare artist în arta fotografică, colaborator al Muzeului Național de Literatură “Mihail Kogălniceanu”.

S-a născut pe 3 decembrie 1950 în satul Cobusca Veche, raionul Anenii Noi. Este absolvent al şcolii internat nr.1 din or. Chişinău. Un timp a fost fotograf la Ministerul Afacerilor Interne, iar din luna iunie 1975 şi până în ultima zi, a lucrat în calitate de fotograf, mai apoi şef de laborator, la Muzeul Naţional de Literatură şi la Uniunea Scriitorilor din Moldova.

Nicolae Răileanu ne-a lăsat moștenire o impunătoare arhivă de fotografii, care ar putea servi la montarea a mai multor filme documentare despre viaţa şi activitatea Uniunii Scriitorilor, dar şi a fiecărui scriitor în parte. A participat la elaborarea prestigioaselor albume de pictură ale celor mai valoroși pictori din Moldova.

Nicolae Răileanu a fost distins cu medalia «Mihai Eminescu» şi cu Titlul Onorific “Maestru în Artă”.

Fotografiile lui Nicolae Răileanu vor rămâne în patrimoniul culturii noastre, iar amintirea lui va fi mereu neîntinată în inimile celor care l-au cunoscut şi apreciat.

Dumnezeu să-l odihnească în pacea Sa luminată!

Consiliul Uniunii Scriitorilor din Moldova

Muzeul Naţional de Literatură «Mihail Kogălniceanu»

Zilele Literaturii din Azerbaidjan în Republica Moldova

În perioada 01 – 05 noiembrie 2018, Uniunea Scriitorilor din Moldova și Congresul Azerilor din R. Moldova, cu sprijinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și Ambasadei Republicii Azerbaidjan în Moldova, au organizat Zilele Literaturii din Azerbaidjan în Republica Moldova.

Singur în fața posterității

„Dacă timpul ar mai fi avut răbdare cu Aureliu Busuioc, astăzi, la împlinirea a nouăzeci de ani de la naștere, scriitorul ar fi fost alături de noi, la acest popas jubiliar. Am abordat cu toată seriozitatea pregătirea expoziției, începând cu selectarea materialelor, cu prezentarea lor în vitrine și identificarea unui generic reprezentativ. Singur în fața dragostei este titlul unui roman, a unuia din romanele de bună calitate scrise la noi și, preluat drept generic al expoziției pe care o inaugurăm azi, alături de sintagma Aureliu Busuioc la 90 de ani, ar fi să însemne Aureliu Busuioc, singur în fața posterității, adică față în față cu iubirea și respectul nostru, a celor care l-am cunoscut și l-am prețuit, i-am citit și apreciat opera. Aureliu Busuioc este poetul, prozatorul, dramaturgul și publicistul, omul de aleasă cultură care a lăsăt urme adânci în spiritualitatea noastră...”

Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din Moldova pe anul 2017

În data de 22 iunie 2018 a avut loc Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din Moldova pe anul 2017.

Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă festivă, fiind prezent un număr mare de scriitori și cititori. Au fost prezenți din partea altor instituții importante de stat: domnul Orest Dabija, șef al Direcției Cooperare Internațională al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării; domnnul Alexandru MUREȘAN, prim colaborator - ministru plenipotenţiar al Ambasadei României în Republica Moldova; din partea Ministerului Afacerilor Interne doamna consilier Alina Zbancă; precum și doamna Stela Mitriuc, șefă interimară a Direcției Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Chișinău.