Fondată in 1920

Declarația Uniunilor de Creație din Republica Moldova

06 decembrie 2020

Uniunile de creație din Republica Moldova condamnă acțiunile iresponsabile, iraționale și perfide ale președintelui în funcție Igor Dodon, care, suferind o înfrângere zdrobitoare în recentele alegeri, urmărind scopuri răzbunătoare, încearcă să destabilizeze și să divizeze din nou societatea pe criterii etno-lingvistice. Inițiativa sa de a conferi limbii ruse statutul de limbă de comunicare interetnică urmărește anularea de facto a statutului respectiv acordat limbii române, și riscă să compromită fragilul echilibru lingvistic de până acum. În cazul în care reprezentanții minorităților etnice nu vor mai simți necesitatea și nu vor mai avea obligația să însușească limba oficială a statului Republica Moldova, pentru a accede în funcții publice, toate chemările la consolidarea „statalității” vor rămâne vorbe goale.

Pentru a se salva electoral pe sine și partidul său, președintele în funcție Igor Dodon vrea să dea foc la casă, să ridice cetățenii Republicii Moldova pe baricade. Era democratic și firesc ca, înainte de a lua asemenea decizii, să consulte și minoritățile etnice, dar și majoritatea vorbitoare de română. În loc să se contribuie, așa cum prevede și Constituția, la renașterea culturilor și limbilor etniilor conlocuitoare, se preferă rusificarea acestora, în interesul Rusiei și în detrimentul statului moldav. Modul expeditiv, obedient, netransparent, în care legea privind statutul limbii ruse (ca și alte legi destabilizatoare, anticonstituționale, trădătoare) a fost adoptată în prima lectură demonstrează că actuala componență a Legislativului nu reprezintă interesele cetățenilor, ci interese mafiote, străine, și trebuie să plece. Dizolvarea actualului Parlament a devenit o necesitate imperativă.

Dacă președintele în funcție Igor Dodon și tovarășii săi nu vor renunța la inițiativa lor provocatoare, noi, reprezentanții uniunilor de creație, ne rezervăm dreptul ca, după mai bine de trei decenii de la oficializarea limbii române și revenirea la alfabetul latin, să ieșim din nou în apărarea ei.

Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova

Chișinău, 6 decembrie 2020

Semnatari:

Uniunea Scriitorilor din Moldova

Centrul PEN din Republica Moldova

Filiala Chișinău a Uniunii Scriitorilor din România

Uniunea Jurnaliștilor din Moldova

Uniunea Teatrală din Moldova

Uniune Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova

Uniunea Muzicienilor din Moldova

Uniunea Artiștilor Plastici din Moldova

Uniunea Cineaştilor din Moldova