Fondată in 1920

Uniunea Scriitorilor din Moldova susține acordarea unor distincții speciale semnatarilor „Scrisorii celor 66”

01 august 2021

Uniunea Scriitorilor din Moldova se alătură demersului înaintat de academicianul Valeriu Pasat doamnei Maia Sandu, Președintele Republicii Moldova, prin care solicită acordarea unor distincții speciale, cu ocazia aniversării a 30 de ani de la Independență, celor care au contribuit decisiv la revenirea limbii române în RSSM prin publicarea și semnarea memorandumului cunoscut în istoria recentă sub denumirea de „Scrisoarea celor 66”.

Așa cum se precizează, odată cu publicarea „Scrisorii celor 66”, pe 17 septembrie 1988, în ziarul „Învățământul public”, apoi, peste o săptămână, în revista „Literatura și arta” și în alte publicații de la Chișinău, s-a declanșat un proces de colectare a semnăturilor de adeziune la revendicările enunțate în document. Astfel, a început valul format din sute de mii de aderenți activi la Mișcarea de eliberare națională, care a culminat cu obținerea drepturilor revendicate – limbă oficială, alfabet latin, istorie adevărată; dar s-a mers și mai departe, până la dobândirea independenței de stat și înlocuirea regimului totalitar cu unul democratic.

Onorarea celor 66, fie și post-mortem a multora dintre ei, ar însemna un act de justiție, dar și de recunoaștere a curajului și abnegației de care au dat dovadă cei 66 de semnatari, care – prin actul lor – și-au riscat cariera și libertatea, contribuind semnificativ la evenimentele istorice care au urmat și care au dus la democratizarea societății.