Fondată in 1920

Adunare generală on-line

14 octombrie 2020

Stimați colegi,

După cum v-am informat anterior, până la data de 7 octombrie 2020, trebuia să aibă loc Adunarea Generală pentru a alege o nouă conducere a USM. Conform răspunsului primit de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), ni se interzice convocarea fizică, însă ni se recomandă organizarea Adunării Generale în regim on-line sau amânarea acesteia.

Deoarece nu toți colegii noștri au acces la internet, considerăm un abuz organizarea alegerii noii conduceri în regim on-line, mai ales că nu se poate asigura votul secret. În aceste condiții, conform deciziei Consiliului USM, vom organiza Adunarea Generală on-line pentru a conferi un cadru legal amânării alegerilor.

Astfel, la propunerea Consiliului USM, declanșăm Adunarea Generală pentru a introduce în Statutul USM următorul aliniat:

4.2.9 / e) În situații excepționale, de catastrofe naturale, pandemii, stare de urgență în sănătatea publică sau orice altă situație de criză care interzice convocarea tuturor membrilor USM, Adunarea Generală în regim on-line poate prelungi mandatul conducerii USM (Președinte, Consiliu, Comisia de cenzori) pentru o perioadă nedeterminată, dar care nu va depăși 30 de zile calendaristice după ridicarea restricțiilor și a stării de urgență în sănătatea publică.

Introducerea acestui aliniat în Statutul USM ne va permite să amânăm alegerile USM, până la ridicarea stării de urgență în sănătatea publică, pentru organizarea Adunării Generale în condiții normale. Menționăm că imediat ce starea de urgență va fi ridicată, Consiliul USM se va întruni pentru a stabili, în cel mai scurt timp posibil, data Adunării Generale pentru alegerile noii conduceri a USM.

În această ordine de idei, vă rugăm să transmiteți, în următoarele trei zile, votul dvs. printr-un mesaj de e-mail după cum urmează:

1. Sunt de acord cu introducerea în Statutul Uniunii Scriitorilor din Moldova a articolului 4.2.9 / e).

2. Aprob prelungirea mandatului actualei conduceri până la ridicarea stării de urgență în sănătatea publică.

Numele dvs.

Sau:

1. Nu sunt de acord cu introducerea în Statutul Uniunii Scriitorilor din Moldova a articolului 4.2.9 / e).

2. Nu confirm prelungirea mandatului actualei conduceri până la ridicarea stării de urgență în sănătatea publică.

Numele dvs.

Secretariatul Uniunii Scriitorilor din Moldova