Fondată in 1920

Adunarea Generală a Uniunii Scriitorilor din Moldova

11 septembrie 2021

La Adunare au participat 142 de membri (din 230), astfel întrunindu-se cvorumul necesar pentru desfășurarea, în condiții statutare, a Adunării Generale a USM. La lucrările Adunării Generale au luat parte scriitori din toate generațiile, de la Vladimir Beşleagă, Mihai Cimpoi, Vasile Romanciuc, Andrei Țurcanu, Maria Șleahtițchi, Vasile Gârneț, Dumitru Crudu, Adrian Ciubotaru, Lucia Țurcanu, Alexandru Vakulovski, Alexandru Cosmescu, Silvia Goteanschii, până la cei mai recenți membri în USM ca Veronica Ștefăneț sau Oxana Gherman ş.a.

În cursa electorală pentru funcția de președinte al Uniunii Scriitorilor s-a înscris un singur candidat, care și-a publicat programul cu 15 zile înainte de Adunarea Generală, conform prevederilor Statutului USM.

Adunarea Generală a fost moderată de scriitoarea Maria Pilchin. Adunarea a ales Comisia de numărare și validare a voturilor, după care președintele Adunării a citit listele candidaților la funcția de președinte al USM şi de membru al Consiliului USM, anunțând procedura de vot secret stabilită prin Statut.

Președintele în exercițiu, Arcadie Suceveanu, a prezentat Raportul de activitate pentru perioada octombrie 2016 – septembrie 2021. Scriitorul Victor Vasilache a prezentat Raportul Comisiei de Cenzori a USM. Pe marginea celor două rapoarte au avut loc dezbateri. Adunarea a aprobat în unanimitate Raportul de activitate al președintelui în exercițiu, Raportul Comisiei de Cenzori și activitatea Consiliului USM.

Au luat cuvântul mai mulți scriitori printre care: Mihai Cimpoi, Vladimir Beșleagă, Leo Butnaru, Valeriu Matei, Boris Marian, Victoria Fonari ș.a.

În continuare, scriitorul Teo Chiriac și-a prezentat programul de activitate pentru viitorul mandat și a răspuns la întrebările colegilor de breaslă pe marginea programului. După desfășurarea scrutinului, Comisia de numărare și validare a voturilor a prezentat Adunării rezultatele alegerilor. Teo Chiriac a întrunit 118 voturi. Astfel, Președinte al USM a fost ales Teo Chiriac.

În Consiliul Uniunii Scriitorilor au fost aleși următorii scriitori (în ordinea numărului de voturi întrunit): Teo Chiriac (care s-a recuzat), Arcadie Suceveanu, Claudia Partole, Mihai Cimpoi, Vasile Romanciuc (care s-a recuzat), Vitalie Ciobanu, Nicolae Rusu, Ion Anton, Alexandru Burlacu, Dumitru Crudu, Grigore Chiper, Moni Stănilă, Ion Hadârcă, Victor Prohin, Val Butnaru, Gheorghe Budeanu și Doina Dabija.

În Comisia de Cenzori au fost aleși următorii membri ai Uniunii Scriitorilor: Victor Vasilache, Titus Știrbu, Ion Găină, Dumitru Apetri, Petre Popa.

În cadrul Adunării Generale au fost aprobate și unele modificări și completări la Statutul USM.

Adunarea Generală a aprobat în unanimitate rezultatele alegerilor.

Secretariatul Uniunii Scriitorilor din Moldova

11 septembrie 2021