Fondată in 1920

Arhivă

Centenarul Marii Uniri

Uniunea Scriitorilor din Moldova și Muzeul Național de Literatură „M. Kogălniceanu” organizează vineri, 30 noiembrie 2018, cu începere de la ora 12.00, în Sala cu Cămin, un moment festiv consacrat Centenarului Marii Uniri.

Aureliu Busuioc la 90 de ani (aviz)

Vineri, 26 octombrie curent, în sala „Gheorghe Cincilei” din Casa Scriitorilor, a avut loc un eveniment, consacrat împlinirii a 90 de ani de la nașterea scriitorului Aureliu Busuioc. Manifestarea a fost deschisă de Dl Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor. Dl Vasile Malanețchi, directorul Muzeului Național de Literatură „Mihai Kogălniceanu”, a prezentat expoziția fotodocumentară despre creația, viața și activitatea scriitorului. Au mai vorbit Victoria Fonari, Vladimir Beșleagă, Val Butnaru, Ion Ciocanu, Eugenia David, traducătorul Vlad Chirinciuc, Vasile Iftime din Iași.

Expoziția fotodocumentară „Singur în fața dragostei” poate fi vizionată zilnic, cu excepția weekend-ului, între orele 10.00-18.00 la Muzeul Național de Literatură „M. Kogălniceanu” (str. 31 august 1989, nr.98, et.1, sala „Gh. Cincilei”).

S-a stins din viaţă NICOLAE RĂILEANU

La vârsta de 68 de ani s-a stins din viață Nicolae Răileanu, un mare artist în arta fotografică, colaborator al Muzeului Național de Literatură “Mihail Kogălniceanu”.

S-a născut pe 3 decembrie 1950 în satul Cobusca Veche, raionul Anenii Noi. Este absolvent al şcolii internat nr.1 din or. Chişinău. Un timp a fost fotograf la Ministerul Afacerilor Interne, iar din luna iunie 1975 şi până în ultima zi, a lucrat în calitate de fotograf, mai apoi şef de laborator, la Muzeul Naţional de Literatură şi la Uniunea Scriitorilor din Moldova.

Nicolae Răileanu ne-a lăsat moștenire o impunătoare arhivă de fotografii, care ar putea servi la montarea a mai multor filme documentare despre viaţa şi activitatea Uniunii Scriitorilor, dar şi a fiecărui scriitor în parte. A participat la elaborarea prestigioaselor albume de pictură ale celor mai valoroși pictori din Moldova.

Nicolae Răileanu a fost distins cu medalia «Mihai Eminescu» şi cu Titlul Onorific “Maestru în Artă”.

Fotografiile lui Nicolae Răileanu vor rămâne în patrimoniul culturii noastre, iar amintirea lui va fi mereu neîntinată în inimile celor care l-au cunoscut şi apreciat.

Dumnezeu să-l odihnească în pacea Sa luminată!

Consiliul Uniunii Scriitorilor din Moldova

Muzeul Naţional de Literatură «Mihail Kogălniceanu»

Zilele Literaturii din Azerbaidjan în Republica Moldova

În perioada 01 – 05 noiembrie 2018, Uniunea Scriitorilor din Moldova și Congresul Azerilor din R. Moldova, cu sprijinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și Ambasadei Republicii Azerbaidjan în Moldova, au organizat Zilele Literaturii din Azerbaidjan în Republica Moldova.

Singur în fața posterității

„Dacă timpul ar mai fi avut răbdare cu Aureliu Busuioc, astăzi, la împlinirea a nouăzeci de ani de la naștere, scriitorul ar fi fost alături de noi, la acest popas jubiliar. Am abordat cu toată seriozitatea pregătirea expoziției, începând cu selectarea materialelor, cu prezentarea lor în vitrine și identificarea unui generic reprezentativ. Singur în fața dragostei este titlul unui roman, a unuia din romanele de bună calitate scrise la noi și, preluat drept generic al expoziției pe care o inaugurăm azi, alături de sintagma Aureliu Busuioc la 90 de ani, ar fi să însemne Aureliu Busuioc, singur în fața posterității, adică față în față cu iubirea și respectul nostru, a celor care l-am cunoscut și l-am prețuit, i-am citit și apreciat opera. Aureliu Busuioc este poetul, prozatorul, dramaturgul și publicistul, omul de aleasă cultură care a lăsăt urme adânci în spiritualitatea noastră...”

Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din Moldova pe anul 2017

În data de 22 iunie 2018 a avut loc Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din Moldova pe anul 2017.

Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă festivă, fiind prezent un număr mare de scriitori și cititori. Au fost prezenți din partea altor instituții importante de stat: domnul Orest Dabija, șef al Direcției Cooperare Internațională al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării; domnnul Alexandru MUREȘAN, prim colaborator - ministru plenipotenţiar al Ambasadei României în Republica Moldova; din partea Ministerului Afacerilor Interne doamna consilier Alina Zbancă; precum și doamna Stela Mitriuc, șefă interimară a Direcției Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Chișinău.

Festivalul Internațional „Primăvara Europeană a Poeților”, ediția a VIII-a

În perioada 3-5 mai curent a avut loc Festivalul Internațional „Primăvara Europeană a Poeților”, ediția a VIII-a. Evenimentele au debutat cu depunerea de flori la busturile scriitorilor de pe Aleea Clasicilor Literaturii Române și prezentarea invitaților.

B.P. HASDEU - 180 DE ANI DE LA NAȘTERE

B.P. HASDEU - 180 DE ANI DE LA NAȘTERE (SALA CU CĂMIN A USM)

La 26-27 februarie 2018 a avut loc o serie de eveninimente organizate de USM și MNL „M. Kogălniceanu”, dedicate aniversării hasdeene.

Nicoale Țurcanu – 100 de ani de la naștere

În ziua de 22 ianuarie 2018 a avut loc o serată de omagiere a lui Nicoale Țurcanu, desfășurată sub genericul „Ce rost să mor pentru nimică, când pot trăi pentru idei”. Evenimentul a fost organizat de Uniunea Scriitorilor din Moldova și Muzeul Național de Literatură „M. Kogălniceanu”. Moderator Arcadie Suceveanu, Președinte al USM.

În cuvântul său, moderatorul a subliniat că Nicoale Țurcanu poate fi numit un scriitor crucificat, fiindcă a avut un destin tragic: a ispășit opt ani de Gulag tocmai în ținuturile de la Marea Albă, iar la întoarcere a fost neîndrăptățit în continuare, fiind marginalizat la periferia literaturii. În concluzie, Arcadie Suceveanu a menționat că nu se poate afirma că scriitorul, nevoit să se autoexileze în satul său natal, Nezavertailovca, în Transnistria, a fost totalmente uitat (la Alba-Iulia i-au apărut postum 7 volumașe din opera sa, cu o prefață a lui Ion Diordiev), dar nici nu are recunoștința pe care ar fi meritat-o.

Vasile Malanețchi, directorul MNL „M. Kogălniceanu”, a prezentat expoziția de carte și fotografii, consacrată scriitorului evocat, precum și traiectul biografic.

Mihai Cimpoi a amintit că Petrea Cruceniuc și Petrea Darienco au fost cei care l-au ajutat pe poet, în perioada sovietică, să editeze 2 plachete de versuri, unicile apărute în timpul vieții autorului.

Loghin Alexeev-Martin, unul dintre persoanele care s-au îngrijit de moștenirea literară a lui Nicoale Țurcanu, a dat citire unei scrisori pline de amărăciune, în care este vizată figura odioasă, în viziunea poetului, a lui Emilian Bucov, acesta din urmă fiind acuzat de excluderea poetului de la Nezavertailovca din circuitul literar.

Nepoata scriitorului, Maria Moldovanu, a relevat că moșul său nu le-a povestit niciodată lor, copiilor, despre șederea sa în Gulag.

Andrei Strâmbeanu a accentuat ideea că Nicoale Țurcanu a traversat două gulaguri: unul siberian și altul acasă.

Valeria Florea-Dascăl a relatat despre tatăl său, care a avut un destin oarecum asemănător: fiind absolvent al Universității din Leningrad, a trebuit să se retragă într-un sat. În plus, tatăl său și Nicoale Țurcanu s-au intersectat în 1944 la Tiraspol, când lucrau la biblioteca din oraș.

Vladimir Beșleagă a spus, spre finalul evenimentului, că are obiceiul să învețe pe de rost câte o poezie din poeții săi preferați și Nicoale Țurcanu face parte din acest grup privilegiat: prozatorul a învățat poezia Salutarea noastră, pentru care poetul fusese izgonit la Norilsk.