Fondată in 1920

Dumitru Matcovschi

23.10.2019

Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, deschide întâlnirea, evocând activitatea literară a lui Dumitru Matcovschi, precum și importanța operelor sale pentru generația șaizecistă a literaturii române din Basarabia.

În continuare, Vasile Malanețchi, directorul Muzeului Național al Literaturii Române „Mihail Kogălniceanu”, prezintă expoziția de carte, portrete artistice și fotografii, invitând-o în continuare la microfon pe scriitoarea Ana Bantoș, care prezintă succint o comunicare despre opera lui Dumitru Matcovschi, subliniind încă de la început dificultatea timpurilor în care a trăit și și-a desfășurat activitatea scriitorul Dumitru Matcovschi. Apoi, la rugămintea organizatorilor, a intervenit cu câteva idei pictorul Vasile Didic.

Următorul vorbitor, Alexandru Burlacu, de asemenea a ținut să precizeze contextul în care s-a dezvoltat ca scriitor Dumitru Matcovschi, după care a prezentat un fragment din lucrarea sa (aflată în lucru) despre generația respectivă, insistând pe datoria morală a celor de astăzi de a face mai bine cunoscută publicului larg poezia lui Dumitru Matcovschi. Domnia sa nu a uitat să precizeze aportul adus de scriitor în procesul de revenire la grafia latină.

Vladimir Beșleagă a evocat mai multe trăsături ale omului Dumitru Matcovschi, numindu-l om al revoltei, subliniind că el a schimbat numele revistei Nistru în Basarabia. După care a continuat să prezinte cronologic momentele esențiale din cariera lui Matcovschi.

Val Butnaru consideră la rândul său că poezia lui Dumitru Matcovschi trebuie cunoscută mai bine și subliniază cu tristețe că tărăgănarea instalării bustului, a adus din nou o confuzie nedorită asupra acestui scriitor.

În încheiere Victoria Fonari prezintă o comunicare despre poezia lui, insistând pe metafora și melodicitate, după care Vasile Malanețchi oferă cuvântul celor prezenți la eveniment.