Fondată in 1920

Ion

Vieru

Născut: 7 decembrie 1941, Pelenia, județul Bălți, România.

Studii: Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Chişinău (1965).

Debut editorial: O palmă de cer, 1969.

Cărți publicate:

Versuri (selectiv):

O palmă de cer, ed. Cartea moldovenească, Chișinău, 1969,

Ploile dorului, ed. Cartea moldovenească, Chișinău, 1972;

Fluvii, ed. Cartea moldovenească, Chișinău, 1976;

Dincolo de ferestre, ed. Lumina, Chișinău, 1976;

Pomul, ed Literatura artistică, Chișinău, 1978,

Cântă-mi, ciocârlie, ed Literatura artistică, Chișinău, 1979;

Rostul țăranii, ed Literatura artistică, Chișinău, 1980;

Autografe în câmp, ed Literatura artistică, Chișinău, 1981;

Soneria, ed Literatura artistică, Chișinău, 1985;

La părinți, ed Literatura artistică, Chișinău, 1989;

Să facem cunoștință, ed Literatura artistică, Chișinău, 1989;

Aici pe pămănt, ed. Prometeu, Chișinău, 1998;

Prin valuri, ed. Prometeu, Chișinău, 2001;

Adevăr Comun, ed. Lumina, Chișinău, 2011.

Premii:

Premiul săptămănalului ,,Literatura și arta”, 1996, 2005;

Premiul Ligii culturale a romănilor de pretutindeni, 1998;

Maesrtu al Literaturii, 1999.