Fondată in 1920

Ion

Vicol

Născut: 12 martie 1947, com. Bădicu-Moldovenesc, Cahul.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Ziaristică.

Debut editorial: La noi la stăncuț, 1976.

Cărți publicate:

La noi la stăncuț, proză, ed. Cartea moldovenească, Chișinău,1976;

Noaptea Sfântului Andrei, roman, ed. Orfeu, Chișinău, 2006.

Premii:

Diploma de Onoare și medalia de aur Sfântul apostol Andrei - ocrotitorul românilor, 2013.