Fondată in 1920

Lidia

ungureanu

Născut: 10 octombrie 1951, Chetrosu, Drochia.

Studii: Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Facultatea de Litere (1973).

Debut editorial: Peisaje întârziate, 1991.

Cărți publicate:

Peisaje întârziate, versuri, ed. Hyperion, Chișinău, 1991;

Pe un delușor de-argint, versuri pentru copii, ed Augusta, Timișoara, 2002;

Blues matinal, versuri, ed Cartea Moldovei, Chișinău, 2002;

101 poeme, ed. Biodava, București, 2012.

Premii:

Premiul special al Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, secțiunea Creație literară, Sebeș, 2002;

Premiul special pentru grafică „Mărul de aur”, Bistrița, 2002.