Fondată in 1920

Tudor

Țopa

Născut: 13 octombrie 1932, Chițcanii Vechi, Telenești.

Studii: A absolvit Facultatea Filologică a Universității de Stat din Chișinău (1957).

Debut editorial: Dreptul la nemurire, 1967.

Cărți publicate:

Dreptul la nemuririi, ed. Cartea Moldovenească, Chișinău, 1967;

Prospectul Patriei, ed. Cartea Moldovenească Chișinău, 1969 ;

Dreptul la nemurire, ed. Cartea Moldovenească Chișinău, 1970, ;

Cetăți pe șenile, ed. Cartea Moldovenească, Chișinău, 1971;

Cetăți de foc, ed. Cartea Moldovenească, Chișinău, 1973;

Focul răzbunării, ed. Literatura Artistică, Chișinău, 1977;

Cetăți blindate, ed. Literatura Artistică, Chișinău, 1979;

Scară la cer, ed. Literatura Artistică, Chișinău, 1982;

Cinișeuți, ed. Timpul, Chișinău, 1983;

Perle în ocean, ed. Cartea Moldovenească, Chișinău, 1985;

Stelele bărbăției, ed. Literatura Artistică, Chișinău, 1987;

Steaua holdelor de aur, ed. Cartea Moldovenească, Chișinău, 1988;

Pași pe harta bărbăției, ed. Lumina, Chișinău, 1989;

Monumente milenare (coautor Tudor Iașcenco), ed. Crio, Chișinău, 1998;

Logodit cu drumul, ed. Vast-M SRL, Chișinău, 1998;

Condamnați la zbucium, ed. Universul, Chișinău, 2002;

Crescuți pe aceeași vatră, ed. Vast-M SRL, Chișinău, 2003;

Neînfrînții, Mentrompaș SRL, Chișinău, 2004;

Gloria Victoriei, ed. Universul, Chișinău, 2005;

Dîrzenie rîvnită, Fundația Draghiștea, Chișinău, 2005;

Voievozii inspirației, Fundația Draghiștea, Chișinău, 2007;

Din cuvinte-mi este casa, Fundația Draghiștea, Chișinău, 2008;

Omul de miere (coautor Liviu Belâi), Tipografia Centrală, Chișinău, 2009;

Voievozii izbînzilor, Tipografia Bons Offices, Chișinău, 2010;

Omul acțiunii, Fundația Draghiștea, Chișinău, 2011;

Cutezanță înaripată, Fundația Draghiștea, Chișinău, 2012;

Comoară sufletească, Fundația Draghiștea, Chișinău, 2012;

Demnitatea nu se vinde, Fundația Draghiștea, Chișinău, 2015;

Prisăcar în stupăria vieții (coautor Liviu Belâi), ed. Pontos, Chișinău, 2016;

Cuget făuritor, Fundația Draghiștea, Chișinău, 2015;

Generația mea de sacrificiu, Fundația Draghiștea, Chișinău, 2016;

Cuiburi voievodale cărunte, ÎS Tipografia Centrală, Chișinău, 2017;

Icoana sufletului mărinimia, ÎS Tipografia Centrală, Chișinău, 2017;

Lumini de călăuză, publicistică, ed. Dragiștea, Chișinău, 2019.

Premii:

„Ordinul de Onoare”, 2011;

„Ordinul Republicii”, 2013.