Fondată in 1920

Vasile

Spinei

Născut: 15 octombrie 1948, Bădiceni, Soroca.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie, jurnalistică (1966).

Debut editorial: Credinţă,1975.

Cărți publicate:

(selectiv)

Credinţă, ed. Cartea moldovenească, Chișinău, 1975;

Momente de răscruce, schţe, ed. Cartea moldovenească, Chișinău, 1984;

Din drumeţii întorşi la vatră, impresii de călătorie, ed. Cartea moldovenească, Chișinău, 1984;

Teamă de semn rău, Chișinău, 1993;

Scut de zăpadă, versuri, ed. Junimea, Iași, 1994;

Surâsul călugărului /The Monk's Smile, versuri, Leda, Constanţa, 1996;

Vadul cu siguranţele arse, versuri, s.n., Chișinău, 2000;

Nu-mă-uita/Forget-me-not, versuri, s.n., Chișinău, 2000;

Blândeţea tăcerii, poeme, s.n., Chișinău, 2003;

Poeme în alb-negru, s.n., Chișinău, 2003;

Păsări și stânci, haiku, ÎP Tipografia Centrală, Chișinău, 2005;

Nimic despre iarnă/Nothing about winter, haiku, ÎP Universul, Chișinău, 2010;

Gardul de măceși/Eglantine Hedge, haiku & senryū, ed. Bons Office, Chișinău, 2017;

Singur pe scurtătură/Alone on the Shortcut, haiku & senryū, ed. Bons Office, Chișinău, 2018.

Premii:

Premiul George Bacovia al revistei „Ateneu” (Bacău).

Om Emerit (1996).