Fondată in 1920

Elena

Prus

Născut: 2 septembrie 1959, Dângeni, Ocniţa.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Limbi Străine (1981).

Debut editorial: Poetica modalităţii la Proust, 1998.

Cărți publicate:

Poetica modalităţii la Proust, eseu, ed. Ruxanda, Chișinău, 1998;

Pariziana romanescă: mit și realitate, eseu, ed. Institutul European, Iași, 2006;

Po(i)etosfere și proiecţii hermeneutice, eseu, ed. Foxtrot, Chișinău, 2009;

Literatură universală: Transcendere a capitalului cultural, ed. Editura Fundaţiei România de Mâine, București, 2014;

Nobelul pentru literatură ca patrimoniu geocultural, eseu, ed. Cartea Românească, București, 2019.

Premii: