Fondată in 1920

Mihai

Prepeliță

Născut: 19 octombrie 1947, Băhrinești, Adâncata, reg. Cernăuţi.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, 1970.

Debut editorial: Mama noastră – pasăre albastră, 1980.

Cărți publicate:

Mama noastră – pasăre albastră, nuvele, ed. Literatura artistică, Chișinău, 1980;

Constelaţia tinerelor talente, publicistică, ed. Cartea moldovenească, Chișinău, 1982;

Artistul poporului Constantin Constantinov, monografie, ed. Literatura artistică, Chișinău, 1982;

Za gorizontom (Dincolo de orizont), nuvele, Moscova, 1986;

Tânguiosul glas de clopot... (Eminescu–Bucovina, 1858-1869), ed. Literatura artistică, Chișinău, 1989;

Peste Carpaţi, peste cutremure, ed. Literatura artistică, Chișinău, 1990;

101 poeme haiku, Ed. Haiku, București, 1994;

Necropole pentru suflet, poeme, ed. Vasile Carlova, București, 1996;

Dialoguri de sânge, interviuri, ed. Vasile Carlova, București, 1996;

Îmblânzirea curcubeului, roman, vol. I-II, ed. Vasile Carlova, București, 1997;

Altarul muzelor, ed. Vasile Carlova, București, 1997;

Ucenic la Eminescu, ed. Vasile Carlova, București, 1997;

La casa cu nebunii, ed. Vasile Carlova, București, 1997;

Altarul muzelor, monografii, eseuri, recenzii, dialoguri, ed. Vasile Carlova, București, 1997;

Din GULAG-ul românilor, ed. Vasile Carlova, București, 1998;

Eu sunt născut în Bucovina, București, 1999;

Codrii Cosminului, București, 1999;

111 poeme Haiku, București, 2001;

1001 poeme Haiku, București, 2002;

Dincolo și dincoace de moarte (colecţia Românii uitaţi în imperiul răului), ed. Printech, București, 2004;

Doi plus unu și un cal, dramă, Timișoara, 2004;

Poeme uitate, ed. Augusta, Timișoara, 2004;

Alte poeme uitate, ed. Augusta, Timișoara, 2005;

Dincolo și dincoace de sârma ghimpată (colecţia Românii uitaţi în imperiul răului), București, 2009.

Premii:

Marele Premiu al Mișcării Europene pentru publicistică politică (Bruxelles, 2004).