Fondată in 1920

Iulius

Popa

Născut: 30 aprilie 1950, s. Butești, r. Glodeni.

Studii: Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Limbi Străine (1971).

Debut editorial: Rectorul meu, 1996, 1997.

Cărți publicate:

Rectorul meu, ed. Basarabia, Chișinău, 1996, 1997;

Nicolae Chirilciuc – businessman, consilier, mecenat, ed. Grupul Editorial Litera, Chișinău, 1999;

(Coautor) Eminescu – focul meu. (Imaginea Poetului în arte). Capitolul În medalistică, ed. Grupul Editorial Litera – David, Chișinău-Bucureşti, 2000;

Buteşti: vino şi vezi, monografie, ed. Grupul Editorial Litera, Chișinău, 2004;

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (1945-2005), monografie, ed. Grupul Editorial Litera, Chișinău, 2005;

Medalii Eminescu în Moldova şi în alte ţări, monografie, ed. Grupul Editorial Litera, Chișinău, 2005;

Iulius Popa. Biobibliografie. Promotori ai culturii, Bălți, 2005;

Rectorul academician Nicolae Filip, ed. Grupul Editorial Litera Internațional, Chișinău, 2006;

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din Bălți (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi), monografie, Chișinău, 2009;

Facultatea de Științe Reale (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi), monografie, Chișinău, 2013;

Facultatea de Științe ale Educației și Arte / Facultatea de Psihologie și Asistență Socială (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi), monografie, Chișinău, 2013;

Butești: adu-ți aminte, monografie, Chișinău, 2014;

Columna și durerile noastre. Publicistică. Chișinău, 2014;

Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți, monografie, Chișinău, 2015;

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (1945-2015), monografie, Chișinău, 2015;

Recești și Zahorna. Coautor, monografie, Chișinău, 2016;

Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți, monografie, Chișinău, 2017.

Premii:

Medalia „Mihai Eminescu” (2000);

două medalii „150 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu”, România (2000);

medalia Premiul Eminescu „Teiul de argint” a Editurii GEEA, Botoșani, România (2006); Ordinul „Gloria Muncii” (2010).