Fondată in 1920

Mihaela

Perciun

Născut: 15 februarie 1957, Pripiceni-Răzeşi, judeţul Orhei, Republica Moldova.

Studii: Facultatea de Biologie a Universităţii de Stat din Moldova, 1980.

Debut editorial: O fabulă pentru rege, 2003.

Cărți publicate:

O fabulă pentru rege, proză scurtă, ed. Prut Internaţional, Chişinău, 2003;

Printre vagoane, roman, ed. Cartier, Chişinău, 2005,

Printre bărbaţi, roman, ed. Arc, Chişinău, 2010;

Băltoaca, proza scurtă, ed. Tracus Arte, București, 2012;

Mama s-a măritat (proză scurtă), ed. Tipo-Moldova, Iaşi, 2014;

Bustul lui Stalin, Teatru, ed. Tracus Arte, Bucuresti, 2016;

Cenușă rece, ed. Polirom, Iași, 2017;

Vâltori ascunse, proză scurtă, ed. Prut, Chișinău, 2018;

Satisfacție, roman, ed. Junimea, Iași, 2020.

Traduceri:

Fantomele Kremlinului, Igor Haricev, traducere din rusă, ed. Cartea Românească Educational, Iași, 2020.

Premii:

Premiul USM pentru debut, 2003.

Premiul I secţiunea proză, „AGB”, România, 2010.

Premiul I, secțiunea proză, Concursul National de Literatură „Agata Georgescu Bacovia”, România, 2010.

Mitică-i omul nostru, piesă, declarată câștigătoare în cadrul UNITEM - 2009, montată la UNITEM în 2011.

Premiul USM pentru vol. Băltoaca, 2012.

Premiul USM pentru vol. Bustul lui Stalin, 2016.