Fondată in 1920

Sergiu

Pavlicenco

Născut: 4 februarie 1949, Puhăceni, Anenii Noi.

Studii: Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova, Facultatea de Limbi Străine (1972).

Debut editorial: Romancieri spanioli din secolul al XIX-lea, 1990.

Cărți publicate:

Romancieri spanioli din secolul al XIX-lea, ed. Știința, Chișinău, 1990;

Ca două gemene surori: Episoade spaniole în literatura moldovenească. Studii și materiale, Chișinău, 1990;

Receptare și confluenţe, CEP USM, Chișinău, 1999;

Tentaţia Spaniei: valori hispanice în spaţiul cultural românesc, ed. Știința, Chișinău, 1999;

Tranziţia în literatură, eseu, CEP USM, Chișinău, 2001;

Tranziţia în literatură și postmodernismul, ed. Universității Transilvania, Chișinău, 2002;

Literatura universală pentru licee, ed. Litera, Chișinău, 2003.

Premii: