Fondată in 1920

Vlad

Pâslaru

Născut: 24 ianuarie1948, Crocmaz, Ștefan-Vodă.

Studii: Universitatea Pedagogică Ion Creangă din Chișinău, Filologie, 1971.

Debut editorial: Celălalt obraz, 2007.

Cărți publicate:

Gândind gândirea, Gândescu-mi firea. Educația pe scurt - idei, principii, sentințe, studiu de teoria educației artistice, ed. Universității Aurel Vlaicu din Arad, 1918;

Prolegomene pentru o didactică a artelor. Ediție bilingă, Studiu de teoria receptării și educației artistice, ed. Pro Libra, Chișinău, 2017;

Introducere în teoria educaţiei literar-artistice, studiu teoretic de formare a cititorului de literatură, ed. Museum, Chișinău, 2001 (ed. a II-a 2013);

(Im)Posibila educație, tablete și eseuri, ed. Litera, Chișinău, 2011;

Celălalt obraz, versuri, ed. Princeps, Chișinău, 2007.

Premii: