Fondată in 1920

Dumitru

Pasat

Născut: 25 februarie 1951, Bolșaia Sia, Turaceak, reg. Altai, Siberia.

Studii: Universitatea de Stat din Chișinău, Facultatea de Litere (1979).

Debut editorial: Eminescu și fascinaţia cărţii, 2002.

Cărți publicate:

Eminescu și fascinaţia cărţii, ed. Pontos, Chișinău, 2002;

Peste secolele toate. Exegeze şi creaţii semnate de bibliologi, ed. Pontos, Chișinău, 2003;

Profunzimi de spirit, interpretări și deschideri de spirit, ed. Pontos, Chișinău, 2003;

Nopţile oarbe, poezii, eseuri, ed. Pontos, Chișinău, 2005;

Nimic mai aproape: eseuri și poezii, ed. Pontos, Chișinău, 2006;

ABC-eu spiritual, reflecții despre carte, ed. Pontos, Chișinău, 2006;

Omul și asteroidul Grebenikov, Amintiri, eseuri, crochiuri, interviuri, imagini foto, ed. Pontos, Chișinău, 2008;

Confesiuni epistolare: M. Eminescu – V. Micle, Chișinău, 2009;

Clipa, doar ea = Миг, только миг, ed. Ruxanda, Chișinău, 2010;

Dimitrie Cantemir: tentații metafizice, ed. Ruxanda, Chișinău, 2013;

Eminescu și cugetul german, eseuri lirosofice, ed. Pontos, Chișinău, 2013;

Vatra dăinuirii strămoșești: Slobozia mare la 580 de ani, Chișinău, 2016;

Dialoguri la masa tăcerii, Interviuri solicitate şi realizate, ed. Pontos, Chișinău, 2016;

Pastile de minte, Eseuri şi notiţe lirosofice, ed. Pontos, Chișinău, 2017;

Interferențe filosofice germano-române, Chișinău, 2018;

La vatra slovelor cu tâlc, ed. Pontos, Chișinău, 2018;

Interferențe filosofice germano-române, publicistică, ed. Pontos, Chișinău, 2019.

Premii:

Diplomă de Excelenţă a USM pentru alcătuirea volumului „Omul şi asteroidul Grebenicov”.