Fondată in 1920

Mihai

Morăraș

Născut: 28 octombrie 1942, Cernăuţi.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, specializare în ziaristică.

Debut editorial: Lacrima developată, 2002.

Cărți publicate:

Lacrima developată, publicistică, ed. Augusta, Timișoara, 2002;

Rădăcinile rămân acasă, eseu, ed. Alexandru cel Bun; Biblioteca Bucovinei "I. S. Sbiera", Cernăuţi, 2002;

Cioplitorul de mituri, eseu, Tipografia Reclama, Chișinău, 2007;

Răzbunătorul – eu pe mine însumi, publicistică, Tipografia Reclama, Chișinău, 2007;

101 poeme, ed. Biodova, București, 2012;

Clipa de după amiază, ed. Pontos, Chișinău, 2012.

Premii: