Fondată in 1920

Ion

Iachim

Născut: 1 ianuarie 1950, Cornova, Ungheni.

Studii: Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Moldova, Facultatea de Filologie (1972).

Debut editorial: Întoarcerea la mare, 1983.

Cărți publicate:

Întoarcerea la mare, proză, ed. Literatura artistică, Chișinău, 1983;

Un dar de la moș Dănilă, proză, ed. Literatura artistică, Chișinău, 1988;

Lăcrămioara, Iulia, Trăncănel, dragii mei elevi, ed. Lumina, Chișinău, 1993;

Cu jăraticul pe buze sau Nastratin al Iașilor, s.n., Chișinău, 1994;

Amintirile piţigoiului Zbanţ, proză, ed. Reclama, Chișinău, 1996;

Nu mai plânge, Păsărilă, ed. Ruxanda, Chișinău, 1999;

Doamna Iasomie, versuri, ed. Epigraf, Chișinău, 2001;

Ca floarea de măr, fericirea, proză, ed. Pontos, Chișinău, 2002;

Piciorul de aramă al căprioarei, proză, ed. Pontos, Chișinău, 2003;

Mereu sub steag, publicistică, ed. Pontos, Chișinău, 2004;

Decameron basarabean sau Dumnezeu i-a dat omului pușca, roman, ed. Augusta, Timișoara, 2005;

Istoria Rusiei, eseu istoric, ed. Pontos, Chișinău, 2006;

Ascult cum înflorește inul, versuri, ed. Prometeu, Chișinău, 2007;

Iapa lui Kolceak cu dinţi de diamant, roman, ed. Ruxanda, Chișinău, 2008;

Teia, proză, ed. Labirint, Chișinău, 2012;

Coroi cel hâtru sau Două poveşti şi o legendă pline de tâlc, ed. Pontos, Chișinău, 2017;

Sarcofagul vu iubire, proză, ed. Pontos, Chișinău, 2018.

Premii:

Premiul Fondului Literar (2002).

Eminent al Învăţământului Public (1986).

Premiul de Stat al Moldovei în domeniul învăţământului (1988).

Medalia Meritul Civic (2010).