Fondată in 1920

Aliona

Grati

Născut: 25 august 1972, Ghidighici, Strășeni.

Studii: Universitatea de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultea de Filologie (1996).

Debut editorial: Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului, 2004.

Cărți publicate:

Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului, ed. Prut internaţional, Chişinău, 2004;

Privirea Euridicei. Lirica feminină din Basarabia. Anii ’20-’30 (monografie), Chişinău, Academia de Ştiinţe a Moldovei, ed. Elan Poligraf, Chişinău, 2007;

Romanul ca lume postBABELică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie şi carnavalesc (monografie), ed. Gunivas, Chişinău, 2009;

Fenomenul literar postmodernist (note de curs), ed. Garomond, Chişinău, 2011;

Cuvântul celuilalt. Dialogismul romanului românesc (monografie), ed. Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 2011;

Paul Goma. Iniţieri în textul literar, monografie, ed. Arc, Chişinău, 2011;

Vladimir Beşleagă: cronotopul zborului frânt, ed. Arc, Chişinău, 2013;

Sunt un om de cultură devenit un destin, dialog cu Mihai Cimpoi, ed. Prut Internaţional, Chişinău, 2013;

Cronici în reţea: metaliteratura.net, ed. Junimea, Iaşi, 2016;

Dicţionar de teorie literară. Concepte operaţionale şi instrumente de analiză a textului literar, ed. Arc, Chişinău, 2017.

Premii:

Premiul Uniunii Scriitorilor pentru debut (2004);

Premiul Guvernului R. Moldova pentru Tineret în domeniul Literaturii (2005);

Premiul Uniunii Scriitorilor la compartimentul Critică literară (2009);

Premiul Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România (2012);

Medalia Meritul civic (2012);

Premiul Fondului literar al R. Moldova pentru Paul Goma, iniţieri în textul literar, Ed. „Arc”, 2011 şi Cronici în reţea: metaliteratura.net, Ed. Junimea, Iaşi ( 2017);

Premiul „Nichita Stănescu” pentru critică literară al Festivalului Internaţional de Poezie „Nichita Stănescu”, ediţia a XXX-a (2018).