Fondată in 1920

Anatolie

Gondiu

Născut: 6 februarie 1946, Jora de Jos, Orhei.

Studii: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie.

Debut editorial: Vârsta vredniciei, 1976.

Cărți publicate:

Vârsta vredniciei, publicistică, ed. Cartea moldovenească, Chișinău, 1976;

Labirintul, nuvele, ed. Literatura artistică, Chișinău,1983;

Teatru, ed. Cartier, Chișinău, 2008;

Jocuri de la sfârșitul copilăriei, ed. Cartier, Chișinău, 2008.

Premii: